Stávka učitelů a kudy dál?

V rámci stávkové činnosti nechceme zůstat pouze u toho, že uzavřeme školu. Tento krok z naší strany je sice jasným vzkazem politické reprezentaci jak současnou situaci vidíme, má ale dopad především na rodiny našich žáků. Proto se dále snažíme o mediální prezentaci problematiky optikou každodenní pedagogické praxe. Neradi bychom, aby se ke slovu dostali pouze ti, kteří mají přístup do médií jako běžnou součást své práce. Zveřejňujeme výstupy, které se dosud v elektronických médiích objevily ZDE a ZDE ve zprávách od 14:10h.

Zároveň jsme oslovili poslance a senátory za LK a pozvali je k návštěvě školy. Rádi bychom jim ukázali, jak vypadá každodenní práce učitele ve spolupráci s kolegou v tandemu, nebo ve spolupráci s asistentem pedagoga. Rovněž bychom rádi představili práci výchovné poradkyně, speciálního pedagoga a v neposlední řadě také školní kuchyni. Zkrátka všechna ta místa, kde je podle současné vlády „třeba šetřit“.

Na naše pozvání máme dosud kladné odezvy od paní poslankyň Jarmily Levko a Jany Pastuchové. Ozval se nám také pan poslanec David Pražák. V případě, že se nám podaří dohodnout vhodný termín, využijeme jejich návštěvy k tomu, abychom  svými postřehy z praxe obohatili jejich vhled do bolavých míst školství, který mohou vnést přímo do legislativních procesů.

Edit 30. 11. 2023: dalším poslancem, který se ozval a přijal pozvání do školy je Jan Berki. Všechny termíny návštěv jsou v současné době v jednání.

27. 1. 2023 bude škola z důvodu stávky zaměstnanců uzavřena.

Vážení rodiče, milí žáci, 

27. 11. 2023 se všichni zaměstnanci školy připojí  k jednodenní stávce organizované školskými odbory s podporou Pedagogické komory. Škola bude v tento den zavřená.

Cílem stávky je zabránit zásahům do vzdělávací soustavy, které považujeme za špatně cílené a ohrožující to, co se v minulých letech podařilo ve směrování vzdělávání změnit k lepšímu –  směrem k modernímu vzdělávacího systému.  

Chceme se také jednoznačně postavit za ty, kteří nám ve škole vytvářejí zázemí – paní kuchařky a uklízečky, pana školníka a samozřejmě i za asistentky pedagoga a nedovolit současné vládě, aby změnou systému financování škol omezila rozvoj vzdělávání.

Nesouhlasíme se snížením objemu prostředků směřujících do škol v navrhované podobě, protože to znamená:

1) snížení mzdových prostředků  pro nepedagogické pracovníky, kteří pro školy zajišťují servis vedoucí k zajištění bezpečného a důstojného prostředí pro školní práci. V našem případě nejde jenom o nezbytný úklid a práci pana školníka, ale především o vynikající školní kuchyni.

2) ohrožení výuky dělených hodin a tandemové výuky, jejichž počet by se měl „v rámci úspor“ snížit. Takový postup přímo snižuje kvalitu výuky.

3) snížení  prostředků určených k financování asistentů pedagoga, jako článku ve vzdělávacím systému, který umožňuje efektivněji cílit pedagogickou podporu v početnějších, či výrazně různorodých třídních kolektivech.

Namísto nastoleného trendu podpory sounáležitosti v menších kolektivech a skupinách, individualizace výuky a zaměření na rozvoj schopností dětí při zlepšování kvality zázemí pro žáky a zaměstnance školy, by mělo podle vize současné vlády a MŠMT dojít k opačnému trendu, jež je zdůvodňován nutností úspor. 

Peníze vyčleněné na vzdělávání není možné chápat výhradně v účetní logice výdajů, ale jako investice do budoucnosti naší země. Každá koruna investovaná do kvalitního vzdělání znamená do budoucna několikanásobný zisk pro celou společnost. 

S díkem za pochopení a případnou podporu

Zuzana Holemá, Tomáš Vágai, Ivana Sluková

tč. zástupci stávkového výboru

Návštěva reportérů CNN Prima News v hodině TV 6. a 7. ročníku.

Televize CNN Prima News ve svém vysílání informovala o výsledcích výzkumu týmu z KTV TUL týkajícího se tělesné zdatnosti současných dětí v porovnání s jejich vrstevníky žijícími před sto lety. V rámci připravované reportáže navštívili 21. 11. 2023 hodinu Tělesné výchovy 6. a 7. ročníku. Někteří žáci tak krátce vystoupili ve Zprávách z regionů. Reportáž by se měla objevit také v hlavní zpravodajské relaci zmíněné televizní stanice.

Děkujeme reportážnímu týmu za návštěvu školy. Žáci díky ní měli příležitost vidět, jak vzniká televizní reportáž a přispět do ní svým dílem.

Zprávy z regionů 21. 11. 2023 v 16:55h s reportáží, která začíná od 26:20min: <https://cnn.iprima.cz/porady/zpravy-z-regionu/325-epizoda>

 

SBÍRKA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A OBUVI PRO CHARITNÍ ŠATNÍK V LIBERCI

Drazí přátelé školy, 

s Vaší podporou pomůžeme matkám a dětem v nouzi získat oblečení a úsměv na tváři.  

Každý příspěvek má obrovský význam a může změnit mnohé životy. 

Darujte oděvy. 

 

Datum konání: 29.11. – 1. 12. 2023 od 7 do 16:30 hodin 

Věci do sbírky prosím ponechte ve vchodovém vestibulu s nástěnkami (vchod z ulice Na Výběžku).                         

Věci které můžete darovat: jakékoliv ošacení i obuv pro děti 1-15 let, hygienické potřeby, kosmetika a cokoliv co vás napadne – vše pomůže a má svoji cenu. 

 

Vaše dary budou putovat do sbírky „Charitní šatník “ v Liberci 

 

 

Děkujeme žáci deváté třídy 🙂 

Den válečných veteránů – sbírka

Každý rok si u příležitosti konce první světové války připomínáme Den válečných
veteránů, jehož symbolem jsou vlčí máky.

Společnost Post Bellum (Paměť národa)
organizuje v těchto dnech sbírku, díky níž může veřejnosti přiblížit příběhy válečných
veteránů.
Letos se naše škola rozhodla do tohoto projektu opět zapojit.
Sbírka bude probíhat v úterý 7. a ve středu 8. 11. 2023 v naší škole během velké
přestávky. V úterý 7.11. také 1. a 3. vyuč. hodinu ve třídách.

Zástupci deváté třídy budou
dětem za vybrané peníze předávat malé vlčí máky. Pokud chcete přispět, budeme rádi a
děkujeme. Doporučená částka je 50kč,-, nicméně výše příspěvku je dobrovolná.

Květ vlčího máku můžete také po celý listopad pořídit v kavárnách, knihovnách,
obchodech, muzeích, informačních centrech nebo na úřadech v Liberci. Od 6. do 11. 11.
pak také přímo v ulicích měst od dobrovolníků s kasičkami.
Sbírková místa:

Sbírková místa


urce=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=con
tent
Hezký den přejeme,
Žáci 9. ročníku, V.Pinčková