Oddělování složek směsi v chemii 8. třídy

Na dnešní dvouhodinovce chemie dostali osmáci za úkol oddělit rozdrcenou křídu, která byla rozmíchaná v kádince vody od vzniklé směsi.

Během laboratorní práce pomocí laboratorních sad zkoušeli různé způsoby, jak křídu od vody oddělit.

Přitom všichni objevili princip filtrace a sestrojili z chemického nádobí důmyslné aparatury.

Osmáci tedy už vědí, že ke zdárnému cíli vedou různé postupy a také, že při filtraci se pevná látka zachytí na filtru a kapalina proteče.

Další bádání a pokusy budou následovat. 

Všechny fotografie najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením.

8. třída v Praze

Osmáci se dnes vypravili do Prahy za historií i poznáním sebe sama.

Nejprve navštívili Národní památník hrdinů heydrichiády při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Při komentované prohlídce si prohlédli důležitá místa naší historie.

Pak se přesunuli na Neviditelnou výstavu. Zde si v osmičlenných skupinkách s nevidomým průvodcem prošli expozici, která je seznámila s nástrahami života nevidomých a některé i se jejich osobními limity.

Nakonec se vydali na Národní třídu k Památníku 17. listopadu 1989. I na tomto místě si připomněli důležitou událost našich moderních dějin.

Všechny fotografie najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením.

 

Osmáci četli prvňáčkům

Osmáci dnes přišli do první třídy se svou oblíbenou knížkou.

Tou, kterou měli rádi v první třídě. Z knížky pak četli každý jednomu prvňáčkovi.

Po čtení prvňáčci oznámkovali osmáky, jak se jim čtení dařilo a osmáci zase prvňáčky, jak vydrželi poslouchat.

Všichni dopadli na jedničku. 🙂

Nakonec prvňáčci slíbili osmákům, že se budou pilně učit číst a v červnu se osmáci přijdou podívat, jak se jim to podařilo – to budou prvňáčci číst osmákům.

Všechny fotografie najdete pod obvyklým přihlášením na školním rajčeti.

 

Projektový den Pasco 8. třída – druhá, podzimní část

V pátek 14. října se osmáci podruhé vydali podél Harcovského potoka až k Harcovské přehradě s měřidly Pasco.

Na pěti zastávkách ve skupinách měřili teplotu vodu, vzduchu, pH vody, rychlost a hloubku vody. Také pozorovali, určovali a zapisovali  rostliny a živočichy v okolí vody.

Získaná data porovnali s daty získanými v letní části projektu. Ve škole pak získaná data odprezentovali, vytřídili a uložili do sdílené tabulky a mapy.

Díky vypouštění přehrady měli osmáci výjimečnou příležitost uskutečnit sběr dat z míst, kam se běžně nedostanou a také si zblízka prohlédnout přehradní dno.

Přitom si připomněli základy hydrologie a také pozorovali změny probíhající v přírodě na podzim. 

Všechny fotografie z dnešního dne najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením.

Den s historií a občanskou výchovou v osmé třídě

Osmáci prožili páteční den s historií a občanskou výchovou.

Nejprve si zahráli  online venkovní hru s aplikací Skryté příběhy, která se pojí k srpnu 1968 v Liberci a vztahuje se k právě probírané látce. Po návratu do školy se při aktivitách vedených lektorkou Paměti národa vžili do role nového žáka ve třídě.

Také se na příběhu pamětníka se bavili o integraci, předsudcích , škatulkováním a emigrací.

Osmáci si vyzkoušeli řemesla

Osmáci dnes navštívili akci „Řemesla nejsou OUT“ na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci.

Pořadateli této tradiční akce jsou Střední škola Kateřinky – Liberec, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant a Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999. Praktické ukázky řemeslných oborů předváděli sami žáci pořádajících škol.

Žáci osmé třídy se tak seznámili s ukázkami činností čalouníků, aranžérů, truhlářů, zpracovatelů dřeva, farmářů, řezníků, pekařů, malířů, strojařů, zahradníků a dalších oborů.

Řadu činností si také vyzkoušeli.