8. třída na Jizerce

Osmáci vyrazili na výlet spojený s ekologickou výchovou do Jizerských hor.

 Od 24. do 26. května prozkoumávali okolí bývalé sklářské osady Jizerka. Seznámili se nejen s historií tohoto krásného místa, ale i s jeho geografickými a biologickými zajímavostmi.

Také si užili hry, povídání, slunečné počasí, rozkvetlou horskou přírodu a hlavně společný čas s kamarády ze třídy.

Všechny fotografie najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením. 

Explozivní hodina chemie v osmé třídě

Na dnešní hodině chemie si osmáci na vlastní kůži vyzkoušeli některé vlastnosti vlastnosti vodíku.

Už tedy ví, že vodík je lehčí než vzduch a že se vzduchem tvoří třaskavou směs. 

Více informací o tomto zajímavém prvku najdete na tomto odkazu.

Videa zachycující dva statečné osmáky při pokusech s vodíkem najdete zde:

Pokus Mája

Pokus Max

 

Zoologická exkurze 8. třídy v Černousech

V pátek 21. 4. se osmáci vydali na zoologickou exkurzi do Černous.

Zde na ně čekal vedoucí přírodovědného oddělení Severočeského muzea Martin Pudil, který je provedl po tomto zajímavém území. 

Osmáci během exkurze pozorovali přírodní tok říčky Smědé, lovili, pozorovali a určovali vodní bezobratlé. Poslouchali hlasy ptáků, sledovali jeřáby popelavé, zblízka si prohlédli ledňáčka, sýkoru koňadru a střízlíka. Dozvěděli se jak a proč se ptáci kroužkují. Také se vydali k Dubovému rybníku a i zde pozorovali živočichy.

Počasí bylo krásně jarní, tak si všichni užili prima den v přírodě. 

Všechny fotografie najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením.

Exkurze sedmé a osmé třídy do Kutné Hory

Sedmáci a osmáci strávili dnešní slunečný den exkurzí v Kutné Hoře.

Postupně navštívili Kostel Všech svatých s kostnicí a Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedleci, prošli si historické centrum Kutné Hory v okolí Chrámu svaté Barbory a nakonec se vydali do středověkého dolu v Českém muzeu stříbra.

Během celé exkurze měly děti k dispozici průvodkyni, která je zajímavou formou seznámila s historií navštívených míst a také s historií těžby a zpracování stříbra v Kutné Hoře.

Všechny fotografie najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením.