eduroam (cz)

Naše instituce/škola je připojena k eduroamu

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v roce 2021. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Continue reading „eduroam (cz)“

eduroam (en)

Our school is connected to eduroam

eduroam is an international mobility and roaming supporting project in a national research and education network (NREN). In the Czech Republic, the project has been under the umbrella of CESNET association. Our school engaged in the project in 2021. It is a further step towards increasing the study quality and our institution’s prestige.
Continue reading „eduroam (en)“