Nabídka Talnetu na školní rok 2019 – 2020

Na stránkách Talnetu je možné najít aktivity určené žákům ve věku 12 – 19 let pro školní rok 2019 – 2020, které jsou právě aktuálně otevřeny pro přihlašování. Většina aktivit je zdarma.

Jedná se o:

Ozoboti v akci

V hodině informatiky se studenti 9. třídy poprvé setkali s robůtkem „Ozobot“. Zatím jsme se s ním jen maličko seznámili a ovládali ho pomocí barevných čar a trochu i pomocí barevných kódů, tzv. Ozokódů. Nahlédněte do hodiny v následující fotogalerii.

Dětský den na přehradě

V pátek pedagogický sbor naší školy nachystal pro žáky dětský den na přehradě.
Děti procházely jednotlivá stanoviště ve smíšených skupinách.
Počasí nám přálo a děti si zažily, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a hrát fér.

Projekt „Architektura a urbanizace“

V naší škole vyrůstá město:-).
Děti ve 4. třídě v rámci projektu Architektura a urbanizace ve výtvarné výchově vyráběly města z krabiček a kartonů. Vznikly tak různé městské oblasti, např. obchodní dům, letiště, městské části propojené komunikací, komplex parkovišť spojených s domy, dům na kopci s terasou, sídliště, městské centrum.