Informace o naší škole

Naše škola se nachází v okrajové části města Liberce – Starý Harcov.

Jsme plně organizovanou školou rodinného typu s jednou třídou v každém ročníku a celkovou kapacitou 220 žáků. Součástí naší školy je jídelna, družina a školní klub Foxík. Ke sportovním a jiným outdoorovým aktivitám využíváme nově zrekonstruované hřiště a široké okolí, v případě nevlídného počasí pak sokolovnu TJ Harcov.

Komplexní rozvoj osobnosti nám svěřených dětí a jejich kvalitní výuka jsou pro nás prioritou, naším cílem je připravit je pro život. Proto jsme otevřeni všem dětem a každému z nich se věnujeme individuálně tak, aby se rozvíjelo v rámci svého potenciálu. Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém může každé dítě postupovat svým vlastním tempem a dle svých vlastních možností.

Naše škola ve zkratce:

 • otevřená komunikace a spolupráce učitel – žák – rodič
 • Etická výchova – vzdělávání k hodnotám a osobní rozvoj
 • individuální přístup
 • integrace žáků se specifickými potřebami
 • učení pro život
 • badatelské a činnostní učení
 • podpora čtenářské gramotnosti
 • vedení ke kritickému myšlení
 • podpora týmové a skupinové práce
 • učení venku
 • projektové vyučování
 • učení v souvislostech
 • všestranný rozvoj pohybových dovedností
 • široká nabídka volnočasových aktivit
 • knihovna, specializované učebny, školní výuková zahrada
 • tým pedagogických pracovníků, který se pravidelně vzdělává
 • AJ od 1. třídy a jazykové projekty