Školní jídelna

Zobrazení jídelníčku

Zobrazení jídelníčku bez přihlášení ZDE.

Přihlášení do systému na objednání, odhlášení a výběr jídla

Strava.cz pro Android pro si můžete stáhnout z Google Play.
Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store.
 

Info o školní jídelně

Stravování ve školním roce 2020/2021 bude pro naši  základní školu zajišťovat v měsíci září firma Personnel Welfare- zařízení školního stravování, s. r. o.  a od října ZŠ Česká. Výdej stavy bude ve výdejně TUL v Mařanově 650, Liberec- Vesec. V tomto školním roce se bude podávat pouze jeden druh jídla. 
 

Pro registraci  nového strávníka do elektronického systému objednávání stravování je třeba podniknout následující kroky:

  • Osobně se dostavit do kanceláře vedoucí školní jídelny pí. Medřické a vyplnit přihlášku ke školnímu stravování,
  • aktivovat Opus kartu dítěte nebo si za vratnou zálohu 120,- Kč vyzvednout čip.

Vedoucí školní jídelny Vám rovněž předá přístupový kód do systému pro objednání stravy.

Na stránce www.strava.cz zadáte číslo školní jídelny 4916 a s pomocí přihlašovacích údajů získáte přístup k účtu svého dítěte. Heslo k účtu si můžete po první registraci změnit dle vlastního uvážení. Stravovací systém Vám umožní provádět rezervaci stravy (výběr), odhlašování jídel, kontrolovat docházku dítěte do jídelny a získat přehled o stavu konta strávníka.

V měsíci září je nutné, aby všichni strávníci v systému strava potvrdili odběr jídla zaškrtnutím příslušného políčka. Od října bude pole zaškrtnuto po uhrazení stravného automaticky.

Odhlašování obědů bude možné jen přes elektronický systém nejpozději den předem do 14 hodin

První den onemocnění je povoleno vyzvednout si oběd do jídlo nosiče. Za neodhlášený či neodebraný oběd se částka za oběd nevrací.

Výše stravného od 1. 9. 2020 je změněna na:

Děti věk 7-10 let – 25,- Kč / měsíční záloha 525,- Kč

Děti věk 11-14 let – 28,- Kč / měsíční záloha 588,- Kč

Děti věk 15-18 let – 30,- Kč / měsíční záloha 630,- Kč

Platba stravného bude možná jen trvalým příkazem na účet školy 544 93 92/0800

U platby je nutné uvést variabilní symbol: číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny a specifický symbol: 3463

Strávníci musí mít uhrazeno vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. To znamená, že strávník pošle 10 plateb na účet (srpen – květen).