Školní jídelna

Zobrazení jídelníčku

Zobrazení jídelníčku bez přihlášení ZDE.

Přihlášení do systému na objednání, odhlášení a výběr jídla

Strava.cz pro Android pro si můžete stáhnout z Google Play.
Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store.
 

Info o školní jídelně

Od školního roku 2019/2020 přešla naše škola na elektronický systém objednávání stravy a nabízíme ve školní jídelně možnost výběru ze dvou jídel.

Pro registraci strávníka do elektronického systému objednávání stravování je třeba podniknout následující kroky:

  • osobně se dostavit do kanceláře vedoucí školní jídelny pí. Medřické a vyplnit přihlášku ke školnímu stravování,
  • aktivovat Opus kartu dítěte nebo si za vratnou zálohu 120,- Kč vyzvednout čip.

Vedoucí školní jídelny Vám rovněž předá přístupový kód do objednávacího systému.

Na stránce www.strava.cz zadáte číslo školní jídelny 4916 a s pomocí přihlašovacích údajů získáte přístup k účtu svého dítěte. Heslo pro svůj účet si můžete po první registraci změnit dle vlastního uvážení. Stravovací systém Vám umožní provádět výběr (rezervaci) a odhlašování jídel, kontrolovat docházku dítěte do jídelny a získat přehled o stavu konta strávníka.

V měsíci září je nutné, aby všichni strávníci v systému strava potvrdili odběr jídla zaškrtnutím příslušného políčka. Od října bude pole zaškrtnuto po uhrazení stravného automaticky.

Objednávání stravy přes internet je možné na 14 dní dopředu, nejpozději vždy den předem do 14 hodin.

Odhlašování obědů se provádí přes elektronický systém nejpozději den předem do 14 hodin nebo výjimečně ten den ráno do 7.30 hodin telefonicky 739 220 981.

První den onemocnění je povoleno vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Za neodhlášený či neodebraný oběd se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.

Výše stravného od 1. 9. 2020 je změněna na:

  • děti věk 7-10 let – 25,- Kč / měsíční záloha 525,- Kč,
  • děti věk 11-14 let – 28,- Kč / měsíční záloha 588,- Kč,
  • děti věk 15-18 let – 30,- Kč / měsíční záloha 630,- Kč.

Platba stravného bude možná jen trvalým příkazem na účet školy 544 93 92/0800

U platby je nutné uvést variabilní symbol: číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny a specifický symbol: 3463

Strávníci musí mít uhrazeno vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. To znamená, že strávník pošle 10 plateb na účet (srpen – květen).

Zajištění drobného občerstvení

Ráno od 7.40 hodin a o velké přestávce si děti můžou zakoupit ve školní jídelně drobné občerstvení (pečivo, ochucené mléko, ovocný nápoj, ovesné svačinky).