Školní jídelna

Zobrazení jídelníčku

Zobrazení jídelníčku bez přihlášení ZDE.

Přihlášení do systému na objednání, odhlášení a výběr jídla

Strava.cz pro Android pro si můžete stáhnout z Google Play.
Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store.
 

Info o školní jídelně

Naše škola nabízí ve školní jídelně možnost výběru ze dvou jídel.

Pro registraci strávníka do elektronického systému objednávání stravování je třeba na stránce www. strava.cz zadat číslo školní jídelny 4916 a vyplnit přihlašovací údaje ve tvaru jméno. příjmení (jméno strávníka) a zvolit heslo. U vedoucí školní jídelny si aktivujte Opus kartu dítěte. Stravovací systém Vám umožní provádět výběr (rezervaci) a odhlašování jídel, kontrolovat docházku dítěte do jídelny a získat přehled o stavu konta strávníka. V případě ztráty čipu nebo karty neprodleně nahlaste tuto skutečnost vedoucí školní jídelny.

V měsíci září je nutné, aby všichni strávníci v systému strava potvrdili odběr jídla zaškrtnutím příslušného políčka. Od října bude pole zaškrtnuto po uhrazení stravného automaticky.

Objednávání stravy přes internet je možné na 14 dní dopředu, nejpozději vždy den předem do 14 hodin.

Odhlašování obědů se provádí přes elektronický systém nejpozději den předem do 14 hodin nebo výjimečně ten den ráno do 7.30 hodin telefonicky 739 220 981.

První den onemocnění je povoleno vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Za neodhlášený či neodebraný oběd se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.

Výše stravného je od 1. 9. 2024:

  • děti věk 7-10 let – 30,- Kč / měsíční záloha 630,- Kč,
  • děti věk 11-14 let – 33,- Kč / měsíční záloha 693,- Kč,
  • děti nad 15 let – 35,- Kč / měsíční záloha 735,- Kč.

Noví strávníci  si musí vyplnit u vedoucí školní jídelny přihlášku ke stavování a domluvit se na provedení první platby.

Platba stravného bude možná jen trvalým příkazem na účet školy 544 93 92/0800. U platby je nutné uvést variabilní symbol: číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny a specifický symbol: 3463.  Pokud se liší jméno strávníka od toho, kdo platbu provádí, prosíme, abyste do poznámky uvedli celé jméno dítěte, za které je platba provedena. Jakékoliv změny prosím nahlaste vedoucí školní jídelny (číslo účtu, jméno, odchod ze školy).

Strávníci musí mít uhrazeno vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. To znamená, že strávník pošle 10 plateb na účet (srpen – květen).

Výdejní doba pro žáky:  11. 35- 13. 40 hodin