Přehled učitelů

Ing. Mgr. Bc. Jiřina Čížková

Ing. Mgr. Bc. Jiřina Čížková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: úterý 13.00-14.00

Vyučuje: 1. stupeň

Mgr. Zuzana Holemá Skřivánková

Mgr. Zuzana Holemá Skřivánková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: pondělí 13:00 -13:45 po předchozí domluvě, je možné i kdykoliv jindy

Vyučuje: Chemie , Etická výchova, Přírodověda, Pracovní činnosti, Přírodopis

Funkce: Výchovná poradkyně 2. st., Kariérová poradkyně, Koordinátorka EVVO, Metodička prevence

Mgr. Anna Horáková

Mgr. Anna Horáková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: pátek 14:00 po předešlé domluvě

Vyučuje: Dějepis , Hudební výchova, Výtvarná výchova

Mgr. Markéta Hýblová

Mgr. Markéta Hýblová

t. č. na mateřské dovolené

Odeslat mail:

Vyučuje: 1. stupeň

Mgr. Pavel Jošt

Mgr. Pavel Jošt

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: Matematika, Informatika

Funkce: Koordinátor a metodik ICT

Mgr. Eva Konečná

Mgr. Eva Konečná

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: Anglický jazyk, Německý jazyk

Mgr. Stanislava Koutová

Mgr. Stanislava Koutová

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: 1. stupeň

Mgr. Ivana Koutská

Mgr. Ivana Koutská

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: 1. stupeň

Mgr. Veronika Pinčková

Mgr. Veronika Pinčková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: čtvrtek 13.00-14.00

Vyučuje: Anglický jazyk, Dějepis, Občanská výchova

Mgr. Lenka Procházková

Mgr. Lenka Procházková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: 1. stupeň

Funkce: Koordinátorka sběru papíru

Mgr. Iva Reslová

Mgr. Iva Reslová

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 – 8:30 nebo kdykoli dle předchozí domluvy

Vyučuje: Anglický jazyk

Mgr. Ivana Sluková

Mgr. Ivana Sluková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: středa od 14h do 15h po předchozí domluvě

Vyučuje: Český jazyk a literatura

Funkce: Správce školní knihovny

RNDr. Mgr. Tomáš Vágai

RNDr. Mgr. Tomáš Vágai

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: čtvrtek 10.00-10.45, nebo po individiuální domluvě e-mailem

Vyučuje: Fyzika , Tělesná výchova, Zeměpis

Ing. Jitka Vejlupková

Ing. Jitka Vejlupková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: 1. stupeň, Matematika, Fyzika, Informatika

Zuzana Velenská

Bc. Zuzana Velenská

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: 1. stupeň, výtvarná výchova, hudební výchova

Mgr. Jitka Zimová

Mgr. Jitka Zimová

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: 1. stupeň