Přehled učitelů

Ing. Mgr. Bc. Jiřina Čížková

Ing. Mgr. Bc. Jiřina Čížková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: út 13.00-14.00

Vyučuje: 1. stupeň

Mgr. Zuzana Holemá Skřivánková

Mgr. Zuzana Holemá Skřivánková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: po 13.50-14.20

Vyučuje: Chemie , Etická výchova, Občanská výchova, Pracovní činnosti, Přírodopis

Funkce: Výchovná poradkyně 2. st., Kariérová poradkyně, Koordinátorka EVVO, Metodička prevence

Mgr. Anna Horáková

Mgr. Anna Horáková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: pá 14.00-15.00

Vyučuje: Dějepis , Hudební výchova, Výtvarná výchova

Mgr. Markéta Hýblová

Mgr. Markéta Hýblová

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: pá 14.00-15.00

Vyučuje: 1. stupeň

Mgr. Pavel Jošt

Mgr. Pavel Jošt

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: čt 10.55-11.40

Vyučuje: Fyzika , Informatika , Matematika , Tělesná výchova

Funkce: Koordinátor a metodik ICT

Pavel Kocián

Pavel Kocián

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: Anglický jazyk, Občanská výchova

Mgr. Eva Konečná

Mgr. Eva Konečná

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: po 13.00-13.30

Vyučuje: Anglický jazyk, Německý jazyk

Mgr. Stanislava Koutová

Mgr. Stanislava Koutová

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: 1. stupeň

Mgr. Ivana Koutská

Mgr. Ivana Koutská

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: 1. stupeň

Mgr. Veronika Pinčková

Mgr. Veronika Pinčková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: čt 13.00-14.00

Vyučuje: Anglický jazyk, Dějepis , Občanská výchova

Mgr. Lenka Procházková

Mgr. Lenka Procházková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: 1. stupeň

Funkce: Koordinátorka sběru papíru

Mgr. Iva Reslová

Mgr. Iva Reslová

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: po 12.45-13.30

Vyučuje: Anglický jazyk

Mgr. Ivana Sluková

Mgr. Ivana Sluková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: po 12.45-13.30

Vyučuje: Český jazyk a literatura

Funkce: Správce školní knihovny

RNDr. Mgr. Tomáš Vágai

RNDr. Mgr. Tomáš Vágai

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: po 8.55-10.45

Vyučuje: Fyzika , Tělesná výchova, Zeměpis

Ing. Jitka Vejlupková

Ing. Jitka Vejlupková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: dle dohody

Vyučuje: 1. stupeň, Fyzika, Informatika