Akce školy

Stmelovací pobyty

Každoročně v září vyrážíme mimo školu zažít a sžít náš třídní kolektiv, lépe se na sebe po prázdninách naladit, připravit se na pravidelný režim a společně vykročit do nového školního roku. Zejména důležité jsou neformální společné zážitky pro prvňáčky, pro které je ve školním prostředí vše nové a pro šestý ročník s jejich novým třídním učitelem.

Liberec – projektový den

V podzimních měsících se blíže seznamujeme s naším, pro většinu z nás, rodným městem. Prohlížíme si Liberec z mnoha úhlů a v jednotlivých ročnících zkoumáme různé oblasti života v něm. Zajímá nás nejen historie, ale i současnost, umění i průmysl, obchod i služby. Vždy objevíme nové zajímavosti a krásy města, ve kterém žijeme.

Jazykový pobyt Velká Británie

V tomto školním roce se nekoná

Ve spolupráci se společností Studentagency vyrážíme každoročně objevovat Velkou Británii a zdokonalovat se ve znalosti angličtiny. Vedle každodenní výuky navštěvujeme zajímavá místa Britského království, seznamujeme se s jeho bohatou kulturou a historií. Nedílnou součástí našeho výletu je každoročně návštěva Londýna.

Sběr papíru

termín bude upřesněn

Každý rok organizujeme sběr papíru, kterým mohou žáci přispívat finančně do svého třídního fondu. Sběr pravidelně opakovaně ve školním roce, termíny jsou zveřejňovány v aktualitách na webu a na facebooku školy. Papír se bude vybírat vždy ve třech dnech, kdy bude do areálu školy přistaven kontejner. Předem zvážené balíky se sběrem tak budou žáci a jejich rodiče házet přímo do něj. Lísteček se jménem, datem a váhou odevzdaného sběru pak předají třídnímu učiteli.

Edison

25.11.2019 – 1.12.2019

Projekt Edison je již několik let úžasným rozšířením výuky anglického jazyka na naší škole. Každý rok strávíme týden se studenty z různých koutů světa (Gruzie, Brazílie, Kyrgyzstán, Čína, …) Dozvídáme se zajímavosti o jejich zemích a kultuře. Celý týden komunikujeme anglicky a na oplátku seznamujeme studenty s Českou republikou, našimi zvyky, Libercem a jeho okolím.

Halloween

31. 10. 2019

Kultura anglicky mluvících zemí je nedílnou součástí výuky jazyka. Proto pravidelně zařazujeme tematické hodiny, kdy se seznamujeme s tradičními svátky a oslavami anglicky mluvících zemí jako jsou například Halloween, St. Patrick’s Day apod.

Den svatého Martina

11. 11. 2019

Oslava svátku sv. Martina s lampionovým průvodem. V čase listopadových tmavých dnů se společně s dětmi a rodiči vydáme za běloušem sv. Martina, zastavíme se a prožijeme podvečer ve světle lampionů slazený Martinovými zlaťáky.

Vánoční dílny

30. 11. 2019

Tradiční akce naší školy spojená nejen s výtvarným tvořením, ale především vánočním duchem a společným setkáním žáků, přátel školy a pedagogickým sborem. Děti si na dílničkách osvojí netradiční výtvarné techniky a odnesou si domu vlastní výrobky a rodiče mohou v předvánočním shonu zpomalit a příjemně si popovídat u kávy nebo čaje.

Mikuláš

05. 12. 2019

I do naší školy chodí Mikuláš. Vždy v doprovodu skupiny čertů a andělů. Posuzuje dobré skutky i prohřešky každého žáka, ale do pekla ještě nikdy nikoho neposlal. Naopak, vždy má pro každého připravenou drobnost pro radost, nebo na oslazení dne.

Vánoční zpívání

termín bude upřesněn

V předvánočním čase se každoročně sejdeme, společně se zastavíme a připomeneme si vánoční příběh. Zpěvem i vyprávění se naladíme na poklidnou atmostéru vánoc, bez stresu a napětí, za světla svíček v kruhu blízkých, pro nás, dětí, rodičů a zaměstnanců naší školy.

Lyžařský kurz

10. 2. – 14. 2. 2020

Sportovní akce zaměřená na osvojení znalostí a dovedností v lyžařských disciplínách, které jsou s našimi horami spojeny od svého počátku. Žáci 4. – 6. ročníku se zdokonalují ve sjezdovém lyžování, popř. snowboardingu. Při realizaci sjezdového kurzu spolupracujeme s firmou Sportkids. Sedmý a osmý ročník formou pobytového kurzu prohlubuje lyžařské dovednosti v lyžování běžeckém a spojuje je se základy pohybu v zimním horském prostředí. Akce nejsou orientovány výkonnostně, ale prožitkově. Jejich cílem je seznámit a motivovat žáky ke kladnému vztahu k tradičním sportovním disciplínám a poznání rodného regionu.

Masopust

25. 2. 2020

Tradice pojatá lehce netradičním způsobem je zahájena nástupem tříd v maskách. Pod korouhví své třídy se vydává celá škola na pochod Harcovem, během něhož se konají různá zastavení jako svatba, tanec s medvědem nebo dražba kobyly. Po návratu ke škole se děti občerstvují v Lenoráji, kde přímo na stromech vyrostly párky, bonbóny a lízátka a jiné pochutiny pro mlsné jazýčky našich-vašich dětí. Celá veselice je zakončena diskotékou s tanečními hrátkami pod hlavičkou parlamenťáků.

Den otevřených dveří

19. 3. 2020

Akce je určena především budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Zatímco se děti vydají na objevnou cestu školou, informujeme rodiče o směřování, chodu školy a o zápisu do 1. tříd.

Velikonoční dílny

04. 04. 2020

Jarní rukodělná dílna pro děti i rodiče plná nejen tradičních lidových zvyklostí jako je pletení pomlázky či malování kraslic, ale i dalších méně tradičních výtvarných technik. Každý návštěvník se sám rozhodne, kterou dílničku navštíví a jaké výrobky si s sebou odnese.

Sportovní den

29. 05. 2020

Kdo by si nepřál zúčastnit se alespoň jednou v životě olympijských her? Našim žákům se to poštěstí každý rok na den dětí. V příjemném prostředí liberecké přehrady, pod vlajkou olympijských her a různých světových zemí a ve smyslu fair play poměří své síly, schopnosti a vědomosti v několika disciplínách. Odměnu si bez ohledu na konečné umístění odnese každý účastník, protože není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.