Akce školy

Stmelovací pobyty

Každoročně v září vyrážíme mimo školu zažít a sžít náš třídní kolektiv, lépe se na sebe po prázdninách naladit, připravit se na pravidelný režim a společně vykročit do nového školního roku. Zejména důležité jsou neformální společné zážitky pro prvňáčky, pro které je ve školním prostředí vše nové a pro šestý ročník s jejich novým třídním učitelem.

Liberec – projektový den

V tomto školním roce se nekoná.

V podzimních měsících se blíže seznamujeme s naším, pro většinu z nás, rodným městem. Prohlížíme si Liberec z mnoha úhlů a v jednotlivých ročnících zkoumáme různé oblasti života v něm. Zajímá nás nejen historie, ale i současnost, umění i průmysl, obchod i služby. Vždy objevíme nové zajímavosti a krásy města, ve kterém žijeme.

Jazykový pobyt Velká Británie – Hastings

21. 4. 2024 – 27. 4. 2024

Ve spolupráci se společností Studentagency vyrážíme každoročně objevovat Velkou Británii a zdokonalovat se ve znalosti angličtiny. Vedle každodenní výuky navštěvujeme zajímavá místa Britského království, seznamujeme se s jeho bohatou kulturou a historií. Nedílnou součástí našeho výletu je každoročně návštěva Londýna. Tentokrát navšívíme Hastings, Smugglers Caves, Battle, Rye, Brighton a Seven Sisters.

Sběr papíru

Termín 1. sběru papíru: 21. 9.  – 22. 9. 2023

Každý rok organizujeme sběr papíru, kterým mohou žáci přispívat finančně do svého třídního fondu. Sběr pravidelně opakovaně ve školním roce, termíny jsou zveřejňovány v aktualitách na webu a na facebooku školy. Papír se bude vybírat vždy ve třech dnech, kdy bude do areálu školy přistaven kontejner. Předem zvážené balíky se sběrem tak budou žáci a jejich rodiče házet přímo do něj. Lísteček se jménem, datem a váhou odevzdaného sběru pak předají třídnímu učiteli.

Edison

V tomto školním roce se nekoná.

Projekt Edison je již několik let úžasným rozšířením výuky anglického jazyka na naší škole. Každý rok strávíme týden se studenty z různých koutů světa (Gruzie, Brazílie, Kyrgyzstán, Čína, …) Dozvídáme se zajímavosti o jejich zemích a kultuře. Celý týden komunikujeme anglicky a na oplátku seznamujeme studenty s Českou republikou, našimi zvyky, Libercem a jeho okolím.

Halloween

31. 10. 2023

Kultura anglicky mluvících zemí je nedílnou součástí výuky jazyka. Proto pravidelně zařazujeme tematické hodiny, kdy se seznamujeme s tradičními svátky a oslavami anglicky mluvících zemí jako jsou například Halloween, St. Patrick’s Day apod.

Den svatého Martina

9. 11. 2023

Oslava svátku sv. Martina s lampionovým průvodem. V čase listopadových tmavých dnů se společně s dětmi a rodiči vydáme za běloušem sv. Martina, zastavíme se a prožijeme podvečer ve světle lampionů slazený Martinovými zlaťáky.

Vánoční dílny

2. 12. 2023

Tradiční akce naší školy spojená nejen s výtvarným tvořením, ale především vánočním duchem a společným setkáním žáků, přátel školy a pedagogickým sborem. Děti si na dílničkách osvojí netradiční výtvarné techniky a odnesou si domu vlastní výrobky a rodiče mohou v předvánočním shonu zpomalit a příjemně si popovídat u kávy nebo čaje.

Mikuláš

05. 12. 2023

I do naší školy chodí Mikuláš. Vždy v doprovodu skupiny čertů a andělů. Posuzuje dobré skutky i prohřešky každého žáka, ale do pekla ještě nikdy nikoho neposlal. Naopak, vždy má pro každého připravenou drobnost pro radost, nebo na oslazení dne.

Vánoční zpívání

19. 12. 2023

V předvánočním čase se každoročně sejdeme, společně se zastavíme a připomeneme si vánoční příběh. Zpěvem i vyprávění se naladíme na poklidnou atmostéru vánoc, bez stresu a napětí, za světla svíček v kruhu blízkých, pro nás, dětí, rodičů a zaměstnanců naší školy.

Lyžařský kurz

12. 2. – 16. 2. 2024

Sportovní akce zaměřená na osvojení znalostí a dovedností v lyžařských disciplínách, které jsou s našimi horami spojeny od svého počátku. Žáci 4. – 6. ročníku se zdokonalují ve sjezdovém lyžování, popř. snowboardingu. Při realizaci sjezdového kurzu spolupracujeme s firmou Sportkids. Sedmý a osmý ročník formou pobytového kurzu prohlubuje lyžařské dovednosti v lyžování běžeckém a spojuje je se základy pohybu v zimním horském prostředí. Akce nejsou orientovány výkonnostně, ale prožitkově. Jejich cílem je seznámit a motivovat žáky ke kladnému vztahu k tradičním sportovním disciplínám a poznání rodného regionu.

Masopust

8. 2. 2024

Tradice pojatá lehce netradičním způsobem je zahájena nástupem tříd v maskách. Pod korouhví své třídy se vydává celá škola na pochod Harcovem, během něhož se konají různá zastavení jako svatba, tanec s medvědem nebo dražba kobyly. Po návratu ke škole se děti občerstvují v Lenoráji, kde přímo na stromech vyrostly párky, bonbóny a lízátka a jiné pochutiny pro mlsné jazýčky našich-vašich dětí. Celá veselice je zakončena diskotékou s tanečními hrátkami pod hlavičkou parlamenťáků.

Den otevřených dveří

19. 3. 2024

Akce je určena především budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Zatímco se děti vydají na objevnou cestu školou, informujeme rodiče o směřování, chodu školy a o zápisu do 1. tříd.

Velikonoční dílny

23. 3. 2024

Jarní rukodělná dílna pro děti i rodiče plná nejen tradičních lidových zvyklostí jako je pletení pomlázky či malování kraslic, ale i dalších méně tradičních výtvarných technik. Každý návštěvník se sám rozhodne, kterou dílničku navštíví a jaké výrobky si s sebou odnese.

Sportovní den

31. 5. 2024

Kdo by si nepřál zúčastnit se alespoň jednou v životě olympijských her? Našim žákům se to poštěstí každý rok na den dětí. V příjemném prostředí liberecké přehrady, pod vlajkou olympijských her a různých světových zemí a ve smyslu fair play poměří své síly, schopnosti a vědomosti v několika disciplínách. Odměnu si bez ohledu na konečné umístění odnese každý účastník, protože není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.