Rada školy

Ve volbách  na podzim roku 2017  byli do Školské rady na tříleté funkční období zvoleni tito zástupci:

  • zástupce rodičů: pan Aleš Křeček, Ing. Zuzana Kunášková
  • zástupce pedagogů: Mgr. Anna Horáková, Mgr. Stanislava Koutová
  • jmenovaný člen za zřizovatele: pan Ondřej Havlín

Dne 17. září 2019 proběhnou na naší základní škole doplňovací volby z řad rodičů a pedagogů.