Rada školy

 Do Školské rady na tříleté funkční období byli zvoleni zástupci:

  • zástupce rodičů: paní Alena Motlová, Ing. Zuzana Kunášková
  • zástupce pedagogů: Mgr. Anna Horáková, Mgr. Stanislava Koutová
  • jmenovaný člen za zřizovatele: pan Ondřej Havlín

Dne 23. 6. 2021 proběhly na naší základní škole doplňovací volby z řad rodičů a pedagogů. Děkujeme za spolupráci panu Křečkovi. Novým zástupcem z řad rodičů se stala paní Alena Motlová.