Akce družiny a klubu

Spaní ve škole – Halloween (2021)

 

Podzimní Foxíkova stopovaná (26.9.2021)

 

Vánoční dílny (28. 11. 2021)

Tradiční akce naší školy spojená nejen s výtvarným tvořením, ale především vánočním duchem a společným setkáním žáků, přátel školy a pedagogickým sborem. Děti si na dílničkách osvojí netradiční výtvarné techniky a odnesou si domu vlastní výrobky a rodiče mohou v předvánočním shonu zpomalit a příjemně si popovídat u kávy nebo čaje.

Velikonoční dílny (9. 4. 2022)

Jarní rukodělná dílna pro děti i rodiče plná nejen tradičních lidových zvyklostí jako je pletení pomlázky či malování kraslic, ale i dalších méně tradičních výtvarných technik. Každý návštěvník se sám rozhodne, kterou dílničku navštíví a jaké výrobky si s sebou odnese.

Individuální akce jednotlivých oddělení ŠD