Akce družiny a klubu

Halloween v družině

V pátek, 5.12.2022, jsme si s dětmi z Foxíka užili zábavu, tajemno a halloweenskou noc.

 

PŘEDNÁŠKY S MĚSTSKOU POLICIÍ LIBEREC

(preventivně vzdělávací program)

9.3. téma „SETKÁNÍ S CIZÍM ČLOVĚKEM“

– pro mladší věkovou skupinu – Čmeldové

23.3. téma „SOCIÁLNÍ SÍTĚ“ – rizika internetu, bezpečně po internetu

– pro starší věkovou skupinu – Foxík, Maxík

Za městskou policii nás navštívili – Luděk Svoboda a Bc. Michaela Bitnnerová lektorka tematických přednášek (preventista)

Policisté s mladšími dětmi hovořili především o tom, jak se mají chovat v situacích, kdy se potkají s cizím člověkem, když je takový člověk osloví nebo jim dokonce i něco nabízí.

Starší děti policisté seznámili s různými nebezpečími spojenými s používáním sociálních sítí (Facebook, Tik Tok….). Žáci byli poučeni, jak se bezpečně v oblasti internetu a sociálních sítí pohybovat a chovat (ochrana osobních údajů, sdílení fotografií, sdílení informací o své domácnosti..), Jak postupovat, stanou-li se předmětem kyberšikany, na koho se obrátit. Zhlédli také krátký naučný film na toto téma.

Děti byly pomocí dotazů zapojeny do interaktivní komunikace.

 

Spaní ve škole – Halloween (2021)

 

Podzimní Foxíkova stopovaná (26.9.2021)

 

Vánoční dílny (28. 11. 2021)

Tradiční akce naší školy spojená nejen s výtvarným tvořením, ale především vánočním duchem a společným setkáním žáků, přátel školy a pedagogickým sborem. Děti si na dílničkách osvojí netradiční výtvarné techniky a odnesou si domu vlastní výrobky a rodiče mohou v předvánočním shonu zpomalit a příjemně si popovídat u kávy nebo čaje.

Velikonoční dílny (9. 4. 2022)

Jarní rukodělná dílna pro děti i rodiče plná nejen tradičních lidových zvyklostí jako je pletení pomlázky či malování kraslic, ale i dalších méně tradičních výtvarných technik. Každý návštěvník se sám rozhodne, kterou dílničku navštíví a jaké výrobky si s sebou odnese.

Individuální akce jednotlivých oddělení ŠD