Upozornění ke školním úrazům

Vážení rodiče, 

od 1. 1. 2019  bude Statutární město přecházet k jinému pojistiteli. V souvislosti s tím se budou měnit formuláře k úrazům (Hodnocení bolestného).

Pokud řešíte odškodnění školního úrazu, prosíme o doložení potřebných náležitosti do konce kalendářního roku.

Od 1.1.2019 bude nutné si vyzvednout nový formulář .

Poděkování

Vážení rodiče, 

děkujeme za pomoc s ubytováním stážistů a organizací projektu Edison.

Díky Vaší podpoře jsme měli možnost procvičit angličtinu, setkat se zajímavými mladými lidmi a poznat jejich kulturu a země, ze kterých pochází.