Sešity a pomůcky pro 2. stupeň

6. třída
Čj 4x sešit 524 (10′, DÚ,sloh, literatura), 1x 564 (školní), jakýkoliv sešit na čtenářský deník 
Aj 1x sešit 464, budou v sešitu pokračovat i v dalších ročnících.
M 2x sešit 460, rýsovací pomůcky
In sešit 424, lze pokračovat v sešitě z předchozího ročníku
D 1x sešit 444
Ov 1x sešit 444
F sešit A4 čtverečkovaný 60 listů (465), barevné propisky (červená, zelená), pravítko, kalkulačku,
Př sešity: 460, podložka, v sešitu budou děti pokračovat i v příštích ročnících, lepidlo, nůžky, pastelky 
Z 1 × sešit 460 s podložkou, zůstane do dalších ročníků
Hv notový sešit, sešit A5
Vv v září výběr 100 Kč třídnímu učiteli
Tv sportovní oblečení a obuv do tělocvičny a  na ven
Pč sešit na přírodopis z druhé strany
Ev sešity: 520
 
7. třída
úkolníček
Čj 4x sešit 524, 1x sešit564 + čtenářský deník (ideálně pokračovat s již zavedenými sešity)
Aj 1x sešit 464, doporučuji pokračovat v sešitě ze 6. třídy
Nj sešit  464 s pevnějšími deskami – pokračují v sešitu do deváté třídy, lepidlo
M sešity: 460; 465; tužku č. 3, kružítko, trojúhelník s ryskou, rovné pravítko, úhloměr, červenou a zelenou propisku nebo slabou fixu (0,5 nebo 0,7 mm), lepidlo, izolepa
In sešit 424, lze pokračovat v sešitě z předchozího ročníku
D sešit A4 linkovaný, doporučuji pokračovat v sešitě ze 6. třídy
F sešity: 465; kalkulačka,  trojúhelník s ryskou, rovné pravítko, červenou a zelenou propisku nebo slabou fixu (0,5 nebo 0,7 mm); lepidlo, izolepa
Př sešity: 460, podložka, v sešitu budou děti pokračovat i v příštích ročnících, lepidlo, nůžky, pastelky 
Z 1× 460, zůstane do dalšího ročníku.
Hv pokračují
Vv v září výběr 100 Kč třídnímu učiteli
Tv sportovní oblečení a obuv do tělocvičny a  na ven
Ev 1× sešit 520
 
8. třída
Čj 4x sešit 524, 1x sešit 564 + čtenářský deník (ideálně pokračovat s již zavedenými sešity)
Aj 1x sešit 464, doporučiji pokračovat v sešitě ze 7. třídy
Nj sešit 444, dle stavu lze pokračovat v sešitu ze sedmé třídy, lepidlo
M 2x sešit 460, rýsovací pomůcky
In sešit 424, lze pokračovat v sešitě z předchozího ročníku
D sešit A 4 linkovaný, je mižné pokračovat v sešitě ze 7. třídy
Ov sešit A4 linkovaný, pokud najdete sešit ze šesté třídy, pokračujte v něm i nadále)
F sešit A4 čtverečkovaný 60 listů (465) nebo z loňska, barevné propisky (červená, zelená), pravítko, kalkulačku,
Ch sešity: 464 nebo 460, lepidlo, nůžky, pastelky 
Př sešit: 460, podložka, v sešitu budou děti pokračovat i v příštích ročnících, lepidlo, nůžky, pastelky 
Z 1× 460, zůstane do dalšího ročníku.
Vv v září výběr 100 Kč třídnímu učiteli
Tv sportovní oblečení a obuv do tělocvičny a  na ven
Pč sešity: 520
Ev sešity: 520
 
9. třída
Čj 4x sešit 524, 1x sešit 564 + čtenářský deník (ideálně pokračovat s již zavedenými sešity)
Aj 1x sešit 464, je možné pokračovat v sešitě z 8. třídy
Nj sešit 424,  dle stavu lze pokračovat v sešitu  z osmé třídy, lepidlo
M sešity: 2×460
In sešit 424, lze pokračovat v sešitě z předchozího ročníku
D sešit 1x 444 nebo pokračují
Ov sešit A4 linkovaný, doporučuji pokračovat v sešitě z 8. třídy
F sešit A4 čtverečkovaný 60 listů (465) nebo z loňska, barevné propisky (červená, zelená), pravítko, kalkulačku,
Ch sešity: 464 nebo 460, lze pokračovat v sešitě z předchozího ročníku, lepidlo, nůžky, pastelky 
Př sešit: 460, podložka, lze pokračovat v sešitě z předchozího ročníku, lepidlo, nůžky, pastelky 
Z 1× sešit 460 s podložkou
Vv v září výběr 100 Kč třídnímu učiteli
Tv sportovní oblečení a obuv do tělocvičny a  na ven
Pč sešit na přírodopis z druhé strany
  
vysvětlivky: sešit XYZ
X … velikost stránky (A4 nebo A5)
Y … desítky listů (2 → 20 listů, 4 → 40 listů, 6 → 60 listů)
Z … 0 → bez linek, 4 → linky, 5 → čtverečky

 

Den IZS

Poslední den před vysvědčením se na naší škole nesl ve znamení očekávání. Žáci všech ročníků se sešli na speciální dopolední akci, která měla představit a přiblížit jim práci a činnost integrovaného záchranného systému (IZS). Praktické ukázky činnosti hasičů, horské služby, celní správy – kynologů a záchranářů nabídly nejen nové zážitky, ale také důležité informace o první pomoci. Všichni členové IZS připravili bohatý program, který měl ukázat, jak každá složka systému přispívá k naší bezpečnosti.

Hasiči ukázali dětem vybavení a techniku hasičského vozu a nechali je mimo jiné  vyzkoušet sednout si za volant a vylézt na střechu automobilu.

Horská služba předvedla dětem vybavení záchranné čtyřkolky s přívěsem pro zachráněné osoby a simulovala záchranu zraněného turisty. 

Členové celní správy – kynologové se prezentovali svými skvěle vycvičenými psy. Děti byly uchváceny, když viděly, jak psi ve spolupráci se svými trenéry pátrají po skrytých látkách a zvládají různá cvičení.
 
Záchranáři nás seznámili s důležitostí první pomoci a naučili nás základní postupy, které bychom měli znát v případě nebezpečí. Děti si mohly vyzkoušet cvičnou masáž srdce, naučit se poskytnout základní ošetření a žáci 8. a 9. ročníku zkoušeli vyprošťovat raněné z havarovaného automobilu.
 
Celý den probíhal v přátelské atmosféře a žáci si nejen osvojili znalosti o práci těchto složek, ale také si uvědomili, jak důležité jsou jejich činnosti pro naši bezpečnost. Doufáme, že tato akce přispěla k osvětě dětí a vzbudila v nich zájem o oblasti IZS a záchranných profesí. 
Děkujeme všem, kteří se na dnu IZS podíleli.
 
 
 
 

Harcov má talent

Ve středu 28. června proběhla ve školní jídelně soutěž Harcov má talent.

Děti od 1. do 8. třídy se představily s krátkými vystoupeními – zpívaly, tančily, skládaly rubikovu kostku, předváděly triky s joji, cvičily gymnastiku.

Početné publikum vidělo i baletní vystoupení a koncert minikapely hochů ze 4. třídy.

Za krátký film z této vydařené akce děkujeme Matymu Dědkovi ze sedmé třídy.