Dopis rodičům k zahájení prezenční docházky

Vážení rodiče,

od pondělí 30. 11. 2020 je obnovena povinná prezenční výuka žáků prvního stupně, žáků deváté třídy a 6. třídy, 7. třídy a 8. třídy ve střídavém režimu.

Základní režimová opatření po dobu pobytu ve škole:

➢ po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci i učitelé roušky

➢ v polovině hodiny a o přestávce se ve třídě důkladně vyvětrá

➢ přestávky budou žáci trávit ve třídě

Prosíme o přizpůsobení oblečení a vybavení žáků min. dvěma rouškami na den.

V pondělí 30. 11. 2020 nastoupí k prezenční výuce žáci 1. stupně spolu s 8. a 9. třídou, 6. a 7. třída zůstávají na distančním vzdělávání. V dalším období se budou třídy střídat dle harmonogramu níže.

6. třída 7.třída 8. třída 9. třída

30.11. – 4.12.2020 distanční výuka distanční výuka prezenční výuka prezenční výuka

7.12. – 11.12.2020 prezenční výuka prezenční výuka distanční výuka prezenční výuka

14.12. – 18.12.2020 distanční výuka distanční výuka prezenční výuka prezenční výuka

21.12. – 22.12.2020 prezenční výuka prezenční výuka distanční výuka prezenční výuka

Abychom byli schopni zajistit chod školy dle pokynů MŠMT a ministerstva zdravotnictví, došlo k úpravě školního režimu. Z personálních důvodů nebudeme schopni zajistit fungování školního klubu pro děti 4. a 5. třídy. Ranní družinu můžou využívat děti 1., 2. a 3. třídy ve svých odděleních (Třeťáci budou ve 4. patře i v ranních hodinách.) Děti budou po celou dobu pobývat jen se svými spolužáky v rámci jedné třídy.

Provoz školní družiny je nastaven takto:

Ranní družina: od 6.30 hod – 8.00 hod

Odpolední družina: od 11.50 – 16.00 hod

Autobus č. 15 pojede ze zastávky Březová alej v 7.38 hod a dále ze zastávky Harcov – kostel v 7.50 hod do zastávky Vesec – Mařanova. Další autobusové spoje budou jezdit dle původního jízdního řádu.

Všichni žáci, kteří mají zájem o oběd v pondělí 30. 11. 2020, se musí do pátku 27. 11. 2020 do 14 hodin přihlásit ke školnímu stravování v aplikaci Strava. Žáci budou chodit na oběd po třídách podle časového harmonogramu, aby se vzájemně nepotkávali.

Aktuální rozvrh hodin bude zveřejněn na webových stránkách školy. V předmětech Tv a Hv bude přizpůsobena náplň, aby žáci necvičili a nezpívali.

Tv 6. třída pondělí, 7. a 8. hodina Vá

Tv 7. třída středa, 7. a 8. hodina Vá

Tv 8. třída čtvrtek, 7. a 8. hodina Vá

Tv 9. třída čtvrtek, 7. a 8. hodina Jo

Žádáme rodiče, aby děti 1. až 5. třídy a 9. třídy při nástupu do školy vrátily zapůjčené tablety a bude jim vrácena kauce.

Činnost kroužků, mimo příprav na přijímací zkoušky, zatím nebude obnovena.

S pozdravem a přáním klidného adventu

Jarmila Plachá

Přehled výuky od 30. 11. 2020

Od 30. listopadu se do školy vrátí žáci prvního stupně a devátá třída.

Distanční výuka  se u těchto ročníků dle nařízení MŠMT mění na prezenční.

6., 7. a 8 třída se bude ve škole střídat po týdnech.

Od 30. 11. bude ve přítomna škole 8. třída, v týdnu od 7. 12. 2020 6. a 7. třída.

Podrobnější informace zveřejníme na webu školy po neděli.

Třídní učitelé budou rodiče informovat prostřednictvím emailů.

Všem rodičům a žákům přejeme pevné zdraví a v rámci možností hezké podzimní dny.

Vedení školy a učitelé

 

Aktuální informace k formě školní docházky

Od středy 18.11. 2020 přešli žáci tříd 1. a 2. ročníku, dle pokynů MŠMT, z distanční výuky na výuku prezenční.

Při přítomnosti dětí ve škole platí tyto podmínky:

  1. Ve všech prostorách školy musí mít děti nasazené roušky, bohužel i při výuce.
  2. První i druhá třída se učí podle upraveného rozvrhu.
  3. Režim přestávek je nastaven tak, aby se žáci nesetkávali s žáky z ostatních tříd.
  4. Ve třídách častěji větráme a podle aktuálního počasí zařazujeme i pobyt dětí venku.
  5. V odděleních ŠD zůstávají pouze děti z dané třídy.
  6. Ranní družin je v provozu d 6:30. 
  7. Rodiče do školy nevstupují.
  8. Stravování je zajištěno. Na obědy třídy odchází ve stanovených časech. 

Ohledně přítomnost žáků dalších ročníků ve škole vyčkáváme pokynů MŠMR a rozhodnutí vlády ČR. 

Pevně věříme v brzký návrat všech dětí do školy. 

O aktuálních změnách vás budeme informovat na webových stránkách a prostřednictvím emailů.

Děkujeme všem rodičům za podporu dětí v on-line výuce, přejeme pevné zdraví a těšíme se na shledání ve škole.

Vedení školy a učitelé

Soutěž školního parlamentu

100 podzimních kilometrů?

soutěž určená vlastníkům chytrých zařízení

V termínu 26. 10. od 8:00 – 2. 11. do 20:00

spusťte krokoměr a zašlete celkově nachozené, naběhané kilometry svým třídním parlamenťákům nebo vaší třídní paní učitelce nebo na email jirina.cizkova@volny.cz

První tři, kteří nachodí nejvíce km, budou oceněni. Ze všech dalších účastníků soutěže vylosujeme další tři, kteří si budou moct vybrat svou odměnu u zástupců parlamenťáků ze své třídy.

Hodně kilometrů

přejí parlamenťáci Harcováci

Výuka o horninách v přírodovědě 5. třídy

V tomto týdnu páťáci objevovali svět hornin. Při skupinové práci zpracovali informace o vápenci, pískovci, žule a písku na plakát a převyprávěli je spolužákům ze třídy. Při tom si procvičili nejen práci s textem, mluvení před publikem, ale také spolupráci.

Vyrobené plakáty po zmenšení a okopírování vytvoří zápis v sešitech. 

Den proti rakovině 30. 9. 2020

Den proti rakovině

Proč se zapojit?

Všechny vybrané peníze půjdou na pomoc v boji proti rakovině.

40% na nádorovou prevenci

35% na zlepšení kvality života onkologických pacientů

25% na podporu výzkumu onkologických pracovišť

Kdy? Kde?

Středa 30. září 2020 od 7:55 před vstupem do školy.

Děti budou mít možnost si koupit kytičky i během 3. vyučovací hodiny.

Žáci devátého ročníku budou obcházet třídy.

Jak se zapojit?

Koupí připínacích kytiček

Cena ?

Jedna kytička bude stát 20 Kč

 

Stmelovací výlet 5. třídy

I my, páťáci, jsme využili krásného podzimního dne. Společně strávený den se vydařil. A nebylo to jenom díky, cukrárně a trampolínám! Cestou do Vratislavic jsme plnili především úkoly ve skupinách. Bavilo nás sestavovat puzzle, ze kterých vznikly obrázky známých míst v okolí. Prezentací všech skupin jsme tak získali nové informace o zajímavých místech v okolí.

Milí páťáci, chválíme vás nejen za práci ve skupinách, ale také za to, že jste se po celou dobu našeho putování dokázali chovat tak, jak se od správné „party“ očekává.