Sražená kuna obohatila výuku přírodopisu a prvouky a přírodovědy

Tento týden obohatila výuku přírodopisu a prvouky a přírodovědy kuna sražená autem, kterou do školy dopravila paní vychovatelka Drábková.

Děti si tak mohly prohlédnout stavbu těla tohoto zajímavého živočicha.

Samozřejmostí bylo ohleduplné chování a dodržení hygienických pravidel.

Vyšívání a šití v hodině pracovních činností 6. třídy

Na dnešní hodině pracovních činností se šesťáci chopili různobarevného filcu nůžek, jehel a nití.

Za dvě hodiny pracovních činností vznikla roztomilá prasátka a myšky a také obaly na mobilní telefony.

Někteří šili poprvé a učili se s pomocí paní vychovatelky Mikešové navlékat niť a zapošívat, někteří už pracovali samostatně.