Zjišťování nasákavosti mechů v přírodopisu 6. třídy

Po tři hodiny bylo tématem přírodopisu a pracovních činností zjišťování nasákavosti mechů.

Šesťáci se tedy nejdříve vydali do lesa za školou pro mech. ten zvážili a nechali týden vyschnout. Po opětovném zvážení mechu ho nechali maximálně nasáknout vodou. Pak ho zvážili znovu a spočetli hmotnost vody, kterou suchý mech do sebe nasál. Vše podrobně zaznamenali do protokolu.

Při této práci si nejen rozšířili učivo o meších, ale také se jim podařilo pojmenovat a  poznat základní fyzikální jednotku – hmotnost.

Stmelovací pobyt 6. třídy v Hraběticích

Od 3. do 5. října šesťáci vyjeli do Hrabětic na ekologicko – stmelovací pobyt. 

Při něm zažili spoustu her venku i uvnitř chaty, prošli si zajímavá místa Jizerských hor, dozvěděli se zajímavosti o historii trampingu v Jizerských horách a také vyzkoušeli svoji obratnost na nízkých lanových překážkách.

Během společných dní se lépe poznali se svou třídní učitelkou a prožili prima čas se spolužáky. 

Všechny fotografie najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením.

Fotogalerie rajče.