Na dnešní hodině přírodopisu osmáci zkoumali nejsvrchnější část kůže – pokožku. 

Pod mikroskopem pozorovali své papilární linie a obarvené olupující se buňky pokožky.

Tím si prohloubili znalosti o této důležité části lidského těla a procvičili práci s mikroskopem. 

Měření pH v chemii 9. třídy

Na dnešní hodině chemie se deváťáci pustili do měření kyselosti a zásaditosti různých roztoků. 

Tuto veličinu zjišťovali měřením pH metrem ze sady pasco, univerzálním indikátorovým papírkem a smícháním s výluhem z červeného zelí. Zjistili tak že tableta do myčky má zásaditou reakci a s výluhem ze zelí dává smaragdovou barvu, kdežto coca-cola je kyselá a výluh ze zelí barví do červena.

Při laboratorní práci si rozšířili znalosti z chemie a také procvičili schopnost pracovat podle zadaného postupu a zjištěná fakta zaznamenávat. 

Vánoční Drážďany se sedmou a devátou třídou

Sedmáci a deváťáci se vypravili za hranice České republiky – do vánočních Drážďan. 

Nejdříve si prohlédli historické památky v okolí Theaterplatz – Zwinger, Frauenkirche. Ty sedmákům představili deváťáci. Sedmáci po celou dobu v Drážďanech plnili úkoly z pracovního listu.

Po prohlídce památek všichni zamířili na tradiční vánoční trh. Na vánočním trhu proběhla ochutnávka saských specialit.

Vaření pro klienty denního centra Naděje

Po tři středy vařili žáci naší školy oběd pro klienty denního centra pro lidi bez domova Naděje. 

Nejprve to byla 8. třída, pak zástupci parlamentu a těsně před Vánoci devátá třída. 

Někteří z nich pak odjeli do centra jídlo vydat. Zde se seznámili s činností a zázemím centra a také s životními příběhy některých klientů.