Netradiční příprava na pololetní písemnou práci v matematice 7. třídy

Sedmáci se dnes netradičním způsobem připravovali na pololetní písemnou práci.

Nejdříve museli najít ve škole na chodbách a schodištích QR kód. Po jeho naskenování mobilním telefonem či tabletem se jim objevilo zadání příkladu. Po vypočítání příkladu se vydali hledat další QR kód…

Pracovali ve dvojicích a menších skupinkách a šlo jim to skvěle:-) 

Pomáháme kde se dá

Na naší škole vedeme děti k pomoci druhým. 

Před Vánoci se děti zapojily do několika charitativních akcí.

Členové parlamentu ze sedmé a osmé třídy uvařili po dvě středy oběd pro klienty denního centra Naděje ve Valdštejnské ulici.

Sedmáci se složili na 2 skutečné dárky od společnosti Člověk v tísni.

Osmáci zabalili 12 krabic od bot plných dárků pro děti v těžkých sociálních podmínkách a odvezli je na sběrné místo do Jablonce nad Nisou. Zapojili se tak do akce Krabice od bot.

Všechny fotografie najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením.

 

Volba Miss ovoce v přírodopisu sedmé třídy

Na dnešní hodině přírodopisu sedmáci volili Miss ovoce.

Nejprve připravili ovoce, které si na hodinu přinesli, tak aby bylo co nejkrásnější.

Proběhlo tedy leštění a odstraňování drobných nedostatků. Poté každý sedmák představil kladné vlastnosti svého ovoce – barvu, tvar vůni.

V další části hodiny sedmáci ochutnávali a hodnotili chuť jednotlivých kousků ovoce.

Nakonec proběhlo hlasování.

Vítězem se stala hruška přinesená Vaškem.

Děti si nejen doplnili denní dávku vitamínu, ale také si prohloubili znalosti o odrůdách u nás pěstovaného ovoce.

Projektový den Římská říše v sedmé třídě

Sedmáci zakončili téma Římská říše celodenním projektem na téma císařského Říma.

Unikl jako gladiátoři v online hře, ve skupinách poznávali významné císaře, sehráli scénky či vymýšleli básničky na probrané téma.

Na závěr se podívali na část filmu Gladiátor a jako třešničku na dortu vše uzavřeli úžasnou výrobou Caesar salátů:)

Úvod do regionálního Zeměpisu pro sedmáky

Sedmáci začali v minulém školním roce poznávat přírodní prostředí světa v novém předmětu, Zeměpisu. Letošní školní rok otevíráme studium regionů. Třída nejprve vytváří v menších skupinách obrysovou mapu světa, aby se následně rozdělila do expertních týmů, které zpracují tematické mapy z oblastí přírodních a společenských fenomenů zachycených v jejich prostorovém rozšíření. Následně budou nově nabyté zkušenosti uplatňovat při skládání mozaiky života v jednotlivých oblastech světa. 

Práce na mapách se zatím daří velice dobře. Nezbývá, než si přát, aby nadšení a úsilí dětem vydrželo a pronikly tak do toho, jakým způsobem lze nahlížet dnešní svět. Při práci je nám nápomocen student 4. ročníku PF TUL pan Jakub Souček, který v Zeměpise a Tělesné Výchově plní v naší škole ve spolupráci s vyučujícím těchto předmětů, svým mentorem, měsíční učitelskou praxi. Její úspěšné absolvování je nutnou podmínkou k tomu, aby mohl po uzavření studia stanout před třídou samostatně.

Projektový den Pasco 7. třídy

V úterý 14. června se sedmáci vydali podél Harcovského potoka až k Harcovské přehradě s měřidly Pasco.

Na pěti zastávkách ve skupinách měřili teplotu vodu, vzduchu, pH vody, rychlost a hloubku vody. Také pozorovali, určovali a zapisovali  rostliny a živočichy v okolí vody.

Ve škole proběhne v následujících dnech třídění a ukládání získaných dat.