27. 1. 2023 bude škola z důvodu stávky zaměstnanců uzavřena.

Vážení rodiče, milí žáci, 

27. 11. 2023 se všichni zaměstnanci školy připojí  k jednodenní stávce organizované školskými odbory s podporou Pedagogické komory. Škola bude v tento den zavřená.

Cílem stávky je zabránit zásahům do vzdělávací soustavy, které považujeme za špatně cílené a ohrožující to, co se v minulých letech podařilo ve směrování vzdělávání změnit k lepšímu –  směrem k modernímu vzdělávacího systému.  

Chceme se také jednoznačně postavit za ty, kteří nám ve škole vytvářejí zázemí – paní kuchařky a uklízečky, pana školníka a samozřejmě i za asistentky pedagoga a nedovolit současné vládě, aby změnou systému financování škol omezila rozvoj vzdělávání.

Nesouhlasíme se snížením objemu prostředků směřujících do škol v navrhované podobě, protože to znamená:

1) snížení mzdových prostředků  pro nepedagogické pracovníky, kteří pro školy zajišťují servis vedoucí k zajištění bezpečného a důstojného prostředí pro školní práci. V našem případě nejde jenom o nezbytný úklid a práci pana školníka, ale především o vynikající školní kuchyni.

2) ohrožení výuky dělených hodin a tandemové výuky, jejichž počet by se měl „v rámci úspor“ snížit. Takový postup přímo snižuje kvalitu výuky.

3) snížení  prostředků určených k financování asistentů pedagoga, jako článku ve vzdělávacím systému, který umožňuje efektivněji cílit pedagogickou podporu v početnějších, či výrazně různorodých třídních kolektivech.

Namísto nastoleného trendu podpory sounáležitosti v menších kolektivech a skupinách, individualizace výuky a zaměření na rozvoj schopností dětí při zlepšování kvality zázemí pro žáky a zaměstnance školy, by mělo podle vize současné vlády a MŠMT dojít k opačnému trendu, jež je zdůvodňován nutností úspor. 

Peníze vyčleněné na vzdělávání není možné chápat výhradně v účetní logice výdajů, ale jako investice do budoucnosti naší země. Každá koruna investovaná do kvalitního vzdělání znamená do budoucna několikanásobný zisk pro celou společnost. 

S díkem za pochopení a případnou podporu

Zuzana Holemá, Tomáš Vágai, Ivana Sluková

tč. zástupci stávkového výboru

SBÍRKA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A OBUVI PRO CHARITNÍ ŠATNÍK V LIBERCI

Drazí přátelé školy, 

s Vaší podporou pomůžeme matkám a dětem v nouzi získat oblečení a úsměv na tváři.  

Každý příspěvek má obrovský význam a může změnit mnohé životy. 

Darujte oděvy. 

 

Datum konání: 29.11. – 1. 12. 2023 od 7 do 16:30 hodin 

Věci do sbírky prosím ponechte ve vchodovém vestibulu s nástěnkami (vchod z ulice Na Výběžku).                         

Věci které můžete darovat: jakékoliv ošacení i obuv pro děti 1-15 let, hygienické potřeby, kosmetika a cokoliv co vás napadne – vše pomůže a má svoji cenu. 

 

Vaše dary budou putovat do sbírky „Charitní šatník “ v Liberci 

 

 

Děkujeme žáci deváté třídy 🙂 

Den válečných veteránů – sbírka

Každý rok si u příležitosti konce první světové války připomínáme Den válečných
veteránů, jehož symbolem jsou vlčí máky.

Společnost Post Bellum (Paměť národa)
organizuje v těchto dnech sbírku, díky níž může veřejnosti přiblížit příběhy válečných
veteránů.
Letos se naše škola rozhodla do tohoto projektu opět zapojit.
Sbírka bude probíhat v úterý 7. a ve středu 8. 11. 2023 v naší škole během velké
přestávky. V úterý 7.11. také 1. a 3. vyuč. hodinu ve třídách.

Zástupci deváté třídy budou
dětem za vybrané peníze předávat malé vlčí máky. Pokud chcete přispět, budeme rádi a
děkujeme. Doporučená částka je 50kč,-, nicméně výše příspěvku je dobrovolná.

Květ vlčího máku můžete také po celý listopad pořídit v kavárnách, knihovnách,
obchodech, muzeích, informačních centrech nebo na úřadech v Liberci. Od 6. do 11. 11.
pak také přímo v ulicích měst od dobrovolníků s kasičkami.
Sbírková místa:

Sbírková místa


urce=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=con
tent
Hezký den přejeme,
Žáci 9. ročníku, V.Pinčková

Rodičovská kavárna

Milí rodiče, 

rádi bychom vás pozvali na druhé neformální setkání v naší škole, tentokrát s logopedkou Mgr. Helenou Vackovou. Budeme si u kávy a čaje povídat o logopedii, školní zralosti, dětském (ne)soustředění a dalších oblastech, které vás budou zajímat.

Kdy: čtvrtek 2.11.2023, 16-17 hod

Kde: sborovna

Vstupné: 40 Kč/osoba

Prosím o potvrzení účasti na email reslova@zsnavybezku.cz

RODIČOVSKÁ KAVÁRNA

Milí rodiče, 
 
chcete strávit příjemné odpoledne u šálku čaje nebo kávy při neformálním setkání učitelů a rodičů a popovídat si o zajímavých tématech, tentokrát o výuce angličtiny v naší škole?
Rády bychom vám představily naše metody, ukázaly práci s učebnicí a přiblížily využití digitálních technologií. Seznámíme vás také s moderními metodami, které pomáhají dětem rychle a efektivně naučit se cizí jazyk. 
 
Těšíme se na vás!
 
Kdy: čtvrtek 12.10. od 16.hod
 
Kde: učebna 3.třídy
 
 

IMG_5147

Obrázek 1 z 1