Rodičovská kavárna – nové návykové látky

Milí rodiče, 

rádi bychom vás pozvali na třetí neformální setkání v naší škole, tentokrát na téma nové návykové látky u dospívajících.

U kávy a čaje si budeme povídat o nikotinových sáčcích, elektronických cigaretách, HHC, kratomu a dalších návykových látkách, jejich dostupnosti, účincích a probereme vše, co Vás bude k tématu zajímat.

Setkání proběhne 26. 3. 2024 od 16:30 do 17: 30 hodin v učebně přírodních věd.

 

Zuzana Holemá

Rodičovská Kavárna no3

 

Velikonoční dílničky

Srdečně Vás zveme na tradiční velikonoční dílničky, které se konají na naší škole v sobotu 23.3.2024. 

Letos s bohatším programem, protože nově nabídne své výrobky k prodeji chráněná dílna Harcov. 

Ze školních dílniček bude tradičně – pletení pomlázek, pečení Jidášů, velikonoční věnce, zdobení a dekorace společně s tiskem, a další.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

ZŠ Harcov

2024 Přihláška na dílny

Vánoční zpívání

Vánoce se blíží! A nás už příští týden zahřejí u srdce i na duši koledy zpívané našimi dětmi.

Přesněji se tato událost odehraje 19.12. od 17 hodin na školním hřišti.

Jste všichni srdečně zváni a když i donesete malou ochutnávku cukroví budeme rádi.

27. 1. 2023 bude škola z důvodu stávky zaměstnanců uzavřena.

Vážení rodiče, milí žáci, 

27. 11. 2023 se všichni zaměstnanci školy připojí  k jednodenní stávce organizované školskými odbory s podporou Pedagogické komory. Škola bude v tento den zavřená.

Cílem stávky je zabránit zásahům do vzdělávací soustavy, které považujeme za špatně cílené a ohrožující to, co se v minulých letech podařilo ve směrování vzdělávání změnit k lepšímu –  směrem k modernímu vzdělávacího systému.  

Chceme se také jednoznačně postavit za ty, kteří nám ve škole vytvářejí zázemí – paní kuchařky a uklízečky, pana školníka a samozřejmě i za asistentky pedagoga a nedovolit současné vládě, aby změnou systému financování škol omezila rozvoj vzdělávání.

Nesouhlasíme se snížením objemu prostředků směřujících do škol v navrhované podobě, protože to znamená:

1) snížení mzdových prostředků  pro nepedagogické pracovníky, kteří pro školy zajišťují servis vedoucí k zajištění bezpečného a důstojného prostředí pro školní práci. V našem případě nejde jenom o nezbytný úklid a práci pana školníka, ale především o vynikající školní kuchyni.

2) ohrožení výuky dělených hodin a tandemové výuky, jejichž počet by se měl „v rámci úspor“ snížit. Takový postup přímo snižuje kvalitu výuky.

3) snížení  prostředků určených k financování asistentů pedagoga, jako článku ve vzdělávacím systému, který umožňuje efektivněji cílit pedagogickou podporu v početnějších, či výrazně různorodých třídních kolektivech.

Namísto nastoleného trendu podpory sounáležitosti v menších kolektivech a skupinách, individualizace výuky a zaměření na rozvoj schopností dětí při zlepšování kvality zázemí pro žáky a zaměstnance školy, by mělo podle vize současné vlády a MŠMT dojít k opačnému trendu, jež je zdůvodňován nutností úspor. 

Peníze vyčleněné na vzdělávání není možné chápat výhradně v účetní logice výdajů, ale jako investice do budoucnosti naší země. Každá koruna investovaná do kvalitního vzdělání znamená do budoucna několikanásobný zisk pro celou společnost. 

S díkem za pochopení a případnou podporu

Zuzana Holemá, Tomáš Vágai, Ivana Sluková

tč. zástupci stávkového výboru

SBÍRKA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A OBUVI PRO CHARITNÍ ŠATNÍK V LIBERCI

Drazí přátelé školy, 

s Vaší podporou pomůžeme matkám a dětem v nouzi získat oblečení a úsměv na tváři.  

Každý příspěvek má obrovský význam a může změnit mnohé životy. 

Darujte oděvy. 

 

Datum konání: 29.11. – 1. 12. 2023 od 7 do 16:30 hodin 

Věci do sbírky prosím ponechte ve vchodovém vestibulu s nástěnkami (vchod z ulice Na Výběžku).                         

Věci které můžete darovat: jakékoliv ošacení i obuv pro děti 1-15 let, hygienické potřeby, kosmetika a cokoliv co vás napadne – vše pomůže a má svoji cenu. 

 

Vaše dary budou putovat do sbírky „Charitní šatník “ v Liberci 

 

 

Děkujeme žáci deváté třídy 🙂