7. třída – Třídní učitel

Mgr. Pavel Jošt

Mgr. Pavel Jošt

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: čt 10.55-11.40

Vyučuje: Fyzika , Informatika , Matematika , Tělesná výchova