Plavecký kurz na prvním stupni

Dnes jsme prožili ve zdraví další plaveckou lekci a příští týden to bude už naše poslední. Není to vůbec žádné lehké ráchání se ve vodě, děti musí na čas přeplavat bazén nebo musí vylovit co nejvíce puků. Dnes už při naší předposlední lekci došlo na plavání pod vodou a některým se podařilo uplavat pod vodou dokonce i 16m.

Pár neplavců si i konečně ozkoušelo plavání ve velkém bazéně, samozřejmě s malou nadnášející pomocí.

Třeťáci se budou příště už na dobrou loučit s trenérkami a druháci se budou těšit na kurz zase příští rok.

e97c9d0c-ab7f-4fda-b463-5df9fe34ad8f

Obrázek 1 z 3

Návštěva městské policie ve školní družině

Dne 31.1 2024 nás opět navštívili zástupci městské policie Liberec p. Luděk Svoboda a Bc. Michaela Bittnerová. Jako každý rok se věnujeme prevenci formou tématických přednášek. U druháků jsme zvolili téma „Komunikace, zájem a oslovení osobami, se kterými by se děti mohly dostat do styku“. 

Příští návštěva proběhne 14.2.2024 pro starší děti a tématem bude „kyberšikana a mobilní telefony“.

4ac9ffa0-a0c3-49c0-bcf7-ad7dbd5920c0

Obrázek 1 z 3

Návštěva kostela v Ruprechticích

Ve čtvrtek proběhla Vánoční výprava druhé třídy do kostela. Vřele nás přivítali a provedli nás celým kostelem, včetně farou a farní zahradou. V kostele nás varhaník uvedl i na kůr, kde jsme si mohli zazpívat koledy. Ve faře jsme se ohřáli čajem, nasytili cukrovím, zazpívali babičkám koledy a vyrazili si zařádit na zahradu.

02

Obrázek 1 z 6

Čertí den pro první stupeň

5. prosince se konal v sokolovně Harcov Čertí den pro žáky prvního stupně.
Děti si užily zábavné dopoledne, kdy zvládly jízdu v pytlích, pojídání čertovských rohů, přetahovanou s Luciferem a soutěž „Přilož pod kotlem“. Pro odvážné se otevřelo i peklo. Všechny děti nám však vrátily, prý taková šídla v pekle nechtějí. 
Věřím, že většina dětí si čertovské dovádění užila.
Chtěla bych tímto poděkovat paní učitelce Horákové, slečně asistentce Sobkové a deváťákům za pomoc při organizaci.
M.Mikešová

 

Výlet vlakem do ekocentra Střevlík

Druhá třída se vydala ve středu vlakem do Hejnic. Dalším a jiným zážitkem, kromě vlaku, byl program, který si pro nás připravilo centrum ekologické výchovy Střevlík.  Program nás provedl stopami lesní zvěře, který si děti prožily všemi smysly. Zvládly podle sluchu rozpoznat káně, srnce, jelena, jezevce i vyplašeného a uplakaného zajíce. V přírodě pak samy vyhledávaly různé stopy, které tam zvířátka zanechala.

05

Obrázek 1 z 10

„JÁ A TY“ 2. třída v Motyčkovic klice

Druhá třída se vydala autobusem a pak ještě autobusem do magického světa plném pocitů, prožití smyslů, hravosti a uvědomění si emocí do Motyčkovic kliky na program „JÁ A TY“. Děti navštívily již minulý rok Motyčkovic kliku, kde se seznamovaly se sedmi pocity. Jmenoval se „JÁ A JÁ“ a pocity se během pobytu objevovaly v podobě barevných loutek.

Ve středečním programu nás Věrka s Matějem provázeli vztahy a komunikací ve třídě. Pomocí her, spolupráce a zkoumání děti přišly na to, jak je důležitá komunikace, pokud vás něco trápí a jak je důležité nemít předsudky a zbytečně dávat negativní „nálepky“ lidem.

 

IMG_2548

Obrázek 1 z 10

Stopovaná se skřítkem a druhou třídou

Ve středu minulého týdne se děti z druhé třídy vydaly do lesa za skřítkem, kterému vítr vzal domeček. Za krásného slunečného podzimního počasí děti ve skupinkách prohledávaly les a hledaly místa, kde jim skřítek zanechal další úkol.

Bylo to ještě malé ohlédnutí na halloweenský den a tak děti pobíhaly v kostýmech čarodějnic, čarodějů, upírů a kostlivců…v lese však masky nikoho nepolekaly, protože už byly skryty pod zimními bundami.