Filtrace v chemii osmé třídy

Na dnešní hodině chemie osmáci zkoumali jak oddělit rozdrcenou křídu od vody.

Badatelskou metodou zkoušeli sestavit různé aparatury a o celém procesu si vedli záznam od protokolu.

Objevili tak nejen princip filtrace, ale také to, že k cíli mohou vést různé cesty a chyba není na závadu