Přírodovědná a vlastivědná exkurze třetí třídy

Třeťáci se v pátek 23. června vypravili vlakem do Jablonného v Podještědí.

Cestou z nádraží si pocvičili orientaci ve městě pomocí turistických značek a informačního značení.

Po zmrzlinové zastávce v cukrárně vystoupali na vyhlídkovou věž. Z ní si užili výhledy do kraje a také do dvou čapích hnízd, ve kterých mohli pozorovat jak dospělé čápy, tak i mláďata.

Nakonec se vydali do mokřadů u Nového Falkenburku, ty obešli po haťových chodníčcích a v jednom z rybníčků lovili vodní bezobratlé živočichy a pozorovali je.

Všechny fotografie najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením.

Perníčkové pracovní činnosti třeťáčků

 
 
Na dnešní hodině pracovních činností jsme spojili oslavu Denisových narozenin se zdobením perníčků.

Děti nejdříve perníčky, které Denis s maminkou upekl ozdobily polevou a cukrářským zdobením, pak si je navzájem prohlédly a nechaly usušit.
Zítra se těšíme na sladkou svačinku.
Děkujeme mamince Tomíškové za milé zpestření výuky.
Ivana Koutská a Petra Hotařová

Čertí den pro první stupeň

5. prosince se konal v sokolovně Harcov Čertí den pro žáky prvního stupně.
Děti si užily zábavné dopoledne, kdy zvládly jízdu v pytlích, pojídání čertovských rohů, přetahovanou s Luciferem a soutěž „Přilož pod kotlem“. Pro odvážné se otevřelo i peklo. Všechny děti nám však vrátily, prý taková šídla v pekle nechtějí. 
Věřím, že většina dětí si čertovské dovádění užila.
Chtěla bych tímto poděkovat paní učitelce Horákové, slečně asistentce Sobkové a deváťákům za pomoc při organizaci.
M.Mikešová