Sražená kuna obohatila výuku přírodopisu a prvouky a přírodovědy

Tento týden obohatila výuku přírodopisu a prvouky a přírodovědy kuna sražená autem, kterou do školy dopravila paní vychovatelka Drábková.

Děti si tak mohly prohlédnout stavbu těla tohoto zajímavého živočicha.

Samozřejmostí bylo ohleduplné chování a dodržení hygienických pravidel.

Vlastnosti vzduchu v prvouce třetí třídy

V dnešní hodině prvouky třeťáci navázali na učivo o vzduchu z minulých hodin.

Při pokusu s balónkem, pet lahví a brčkem si ověřili, že vzduch, ač není vidět, zabírá místo v pet lahvi a brání nafouknutí balónku, který je umístěný uvnitř lahve. Pokud do lahve vložíte  brčko, kterým vzduch může unikat,  tak se balónek nafouknout podaří….

Při pokusu se svíčkami děti zjistily, že vzduch obsahuje různé plyny, a jeden z nich, kyslík, se spotřebovává při hoření.

3. třída – Rozvrh