Čertí den pro první stupeň

5. prosince se konal v sokolovně Harcov Čertí den pro žáky prvního stupně.
Děti si užily zábavné dopoledne, kdy zvládly jízdu v pytlích, pojídání čertovských rohů, přetahovanou s Luciferem a soutěž „Přilož pod kotlem“. Pro odvážné se otevřelo i peklo. Všechny děti nám však vrátily, prý taková šídla v pekle nechtějí. 
Věřím, že většina dětí si čertovské dovádění užila.
Chtěla bych tímto poděkovat paní učitelce Horákové, slečně asistentce Sobkové a deváťákům za pomoc při organizaci.
M.Mikešová

 

Poznávání stromů na školní zahradě v prvouce třetí třídy

Třeťáci se dnes v prvouce vydali na školní zahradu, zde si ověřili, jak si pamatují názvy stromů které si procvičovali ve čtvrtek.

Také se naučili orientovat v jednoduché mapce školního pozemku – právě do ní zapisovali jednotlivé stromy.

Do práce se pustili s nadšením a elánem, při práci ve dvojicích si potrénovali spolupráci a užili si prima čas s kamarády.

 

 

Sražená kuna obohatila výuku přírodopisu a prvouky a přírodovědy

Tento týden obohatila výuku přírodopisu a prvouky a přírodovědy kuna sražená autem, kterou do školy dopravila paní vychovatelka Drábková.

Děti si tak mohly prohlédnout stavbu těla tohoto zajímavého živočicha.

Samozřejmostí bylo ohleduplné chování a dodržení hygienických pravidel.

Vlastnosti vzduchu v prvouce třetí třídy

V dnešní hodině prvouky třeťáci navázali na učivo o vzduchu z minulých hodin.

Při pokusu s balónkem, pet lahví a brčkem si ověřili, že vzduch, ač není vidět, zabírá místo v pet lahvi a brání nafouknutí balónku, který je umístěný uvnitř lahve. Pokud do lahve vložíte  brčko, kterým vzduch může unikat,  tak se balónek nafouknout podaří….

Při pokusu se svíčkami děti zjistily, že vzduch obsahuje různé plyny, a jeden z nich, kyslík, se spotřebovává při hoření.