Severní Amerika a její mapa.

Osmáci již několikátý blok vytváří svou mapu severoamerického kontinentu. Na rozdíl od v současnosti převládající digitální podoby mapových děl nám virtuální prostředí slouží pouze jako zdroj faktických informací. Samovolně se tak seznámíme se základními digitálními mapovými podklady, které při studiu regionálního zeměpisu lze využít. K nim přidáváme přesah, který umožňuje vlastní výtvarné pojetí a vyjádření jednotlivých spolupracujících dvojic. Krom technických záležitostí vlastních kartografům, mezi něž patří práce se zeměpisnou souřadnicovou sítí, správným měřítkovostním poměrům vzdáleností a ploch, využitím základních prvků kartografického jazyka atp. vstupují do hry také např. práce s kompozicí a barvami.

Jde o v celku složitou a komplexní práci s níž si naprostá většina žáků doposud radí velice zdařile. Zanedlouho výstupů z naší práce využijeme způsobem, který si častěji laická veřejnost s výukou zeměpisu spojuje. Přijde „test ze slepé mapy“, čítající 36 pojmů z šesti kategorií.

Osmáci se zkrátka připravují na to, co náš školní systém produkuje s takovou oblibou. Testování. Měření výkonu. Hodnocení.

V příštím školním roce možná osmáci schopnosti nabyté testováním v Zeměpise  ocení, coby přípravu na zvládání testů v rámci nácviku testové strategie a dovednosti systematicky se učit, které budou potřeba u přijímacího řízení na SŠ. Právě při této „hravé práci“ ,  kterou je obtížné bodovat, známkovat, opravovat atp. totiž v rámci řady rozhovorů nad tím, co kde, jak a proč zachytit, ztvárnit, vyřešit se připravujeme mimovolně k tomu, aby nás testy nepřekvapily.      

Gymnastika, akrobacie…a nadpřirozeno.

V úterní TV se žačky šesté a sedmé třídy pustily do disciplin, které v sobě spojují gymnastiku s akrobacií. Vše po důkladné rozcvičení celého těla ve formě dynamického a statického prohřátí a protažení všech svalových skupin, sérii kompenzačních cviků, vyrovnávajících chybné pohybové návyky spojené mj. s dlouhým sezením ve školní lavici a sérií cviků podporující správné postavení těla, tzv. posturálních svalů, kterému se v poslední době říká „core training“.

Některým dívkám, to šlo lépe na kruzích, jiné vynikly na gymnastickém žíněnkovém pásu. Část skupiny podnikla první kroky na seznámení s přeskokem švédské bedny, nebo první krůčky na balanční kouli…

Právě švédská bedna přinesla nečekaný zážitek. Jedna skupina ji totiž oživila a navíc zaříkáváním tajných zaklínadel a silným soustředěním přivedla do pohybu. Tím jsme se dostali od striktně tělovýchovného pojetí hodiny blíže k moderním cirkusovým kouskům, popř. na hranu divadelního využití pohybu.

Zkrátka a dobře si každá skupinka našla tu formu pohybu, která ji dělá radost. A pohyb by měl být  především o radosti…

Podzimní dvojboj

Na start podzimního dvojboje se dnes v rámci hodiny Tělesné výchovy postavilo celkem deset borců z osmé a deváté třídy, kteří na odpolední tělesnou výchovu ve škole zůstali. Soutěž sestávala ze dvou disciplín, ke kterým nás zvou ideální podmínky vycházející z počasí a lokalizace naší školy. Zahájili jsme střídavým během na cca 2,5 km. Všichni obstáli a jedinou limitou byla znalost okolí školy. Navíc se podařilo vrátit zatoulaného pejska Sama, kterého poznal učitel a za pomoci rodiny jednoho z žáků se jej podařilo vrátit majitelům.

Druhou disciplínou byl sběr jablek ze stromů na školní zahradě. Jablek je letos požehnaně a jsou naprosto výborná. V této disciplíně si žáci vedli o poznání hůř. Na strom uměl vylézt krom učitele jediný žák a při samotném sběru se ukázalo, že snazší a pravděpodobně i „normální“ je nasbírat jablka v supermarketu. Nakonec jsme ale dokázali sčesat dvě bedýnky, které zítra předáme paním kuchařkám ve školní jídelně. Dokážeme tak zpracovat jablka, která nám vyrostla přímo před očima a naplnit tak to, o čem se často nejenom ve škole spíše mluví, totiž „jednat lokálně a myslet při tom globálně“.

Pro ty, kteří dnes na odpoledce byli to mohl být celkem příjemně a aktivně strávený čas.

Co se stane když…?

CO, JAK a PROČ? Zdánlivě banální otázky, jako by je položilo dítě v mateřské škole. A při tom patří k základní výbavě každého badatele, ať již do tajů přírodních věd proniká v dětství na Základní škole, nebo později řeší dosud nepoznané v univerzitní laboratoři… Dnes sedmáci při fyzice využívali induktivní myšlenkové schéma k tomu, aby podle chování magnetky popsali průběh magnetických siločar. Jako třída odvedli výbornou práci. Někteří jednotlivci se zapojili s chutí a dokázali, že jsou schopni formulovat to, co přímo není vidět, jiní se spíše dívali (byť i z okna 🙁

Úvod do regionálního Zeměpisu pro sedmáky

Sedmáci začali v minulém školním roce poznávat přírodní prostředí světa v novém předmětu, Zeměpisu. Letošní školní rok otevíráme studium regionů. Třída nejprve vytváří v menších skupinách obrysovou mapu světa, aby se následně rozdělila do expertních týmů, které zpracují tematické mapy z oblastí přírodních a společenských fenomenů zachycených v jejich prostorovém rozšíření. Následně budou nově nabyté zkušenosti uplatňovat při skládání mozaiky života v jednotlivých oblastech světa. 

Práce na mapách se zatím daří velice dobře. Nezbývá, než si přát, aby nadšení a úsilí dětem vydrželo a pronikly tak do toho, jakým způsobem lze nahlížet dnešní svět. Při práci je nám nápomocen student 4. ročníku PF TUL pan Jakub Souček, který v Zeměpise a Tělesné Výchově plní v naší škole ve spolupráci s vyučujícím těchto předmětů, svým mentorem, měsíční učitelskou praxi. Její úspěšné absolvování je nutnou podmínkou k tomu, aby mohl po uzavření studia stanout před třídou samostatně.

Robotika

Žáci druhého stupně se v rámci informatiky postupně seznamují se základy programování a robotiky. Na snímcích je naše „robotická stáj“, kterou má na starosti část sedmého a osmého ročníku. Žáci průběžně v rámci jednotlivých hodin své roboty zdokonalují a zadávají jim jednoduché úkoly, které dokáží splnit. Ne vždy to vyjde hned napoprvé, ale nakonec se k cíli dostaneme. „Hraní s legem“ jak se zdá řadu žáků docela baví.

Lyžařský výcvikový kurz

V týdnu po pololetních prázdninách bude pro žáky 4. – 8. tříd ve znamení lyžování. 4. – 6. třídy se budou věnovat sjezdovému lyžování a snowboardingu. 7. a 8. třída bude vyjíždět na běžky. Pokud budou sněhové podmínky příznivé, čeká nás všechny krásný týden plný pohybu na čerstvém vzduchu a sportovních zážitků.

Regionální geografie Kanady pro osmáky

Milí  osmáci,  v Moodle máte připravenu práci ze Ze. Pracovní list je poměrně stručný, zato doplňující otázky  a náměty jsou vydatnější. To asi proto, že Kanada je opravdu veliká 🙂  Páteční hodiny s Vámi mi opravdu budou scházet, pracuji s Vámi rád. Věřím, že si práci alespoň trochu užijete.

Have fun guys

TV