Čáry a kouzla, nebo magnetismus?

V dnešní praktické hodině pracovali sedmáci s první silou, kterou jsme objevovali v rámci fyziky. Byla jí síla magnetická. Po shlédnutí videoukázek měli žáci možnost sami si ověřit, jak prokázat existenci jevu, který nemůžeme potvrdit přímým pozorováním. Za to jeho existenci zvládneme odvodit pomocí experimentu. Prokázali jsme tak nejenom existenci a orientaci magnetického pole, ale ukázali si také projevy elektromagnetické indukce – tedy jevu, který nám umožňuje mj. vyrábět elektrický proud.

Ukočírovat tuhle partu jako celek není úplně snadné. Ne, že by bylo třeba ve třídě slyšet pomyslné spadnutí špendlíku. Při laboratorní práci je ale třeba prokázat smysl pro systematickou práci, dodržovat pracovní postupy, mít pracoviště v pořádku, spolupracovat s ostatními členy týmu…s čímž mnohé děti měly, mají a zřejmě i budou mít těžkosti. V každém případě jsme společně jejich kompetence k učení a spolupráci, pokud o to měly zájem opět posunuli o kousek blíž směrem k ideálu, jemuž se všichni můžeme pouze snažit

přibližovat.

Páteční slunečné odpoledne ve znamení atletiky

S minulým školním týdnem se šesťáci a sedmáci loučili na školním hřišti dvouhodinovkou „těláku“. Protože nám přálo počasí, mohli jsme využít vhodných podmínek k tomu, abychom se věnovali atletické průpravě a ukázali si, že hlavu nám zamotá nejenom matematika, fyzika, nebo český jazyk… Na programu byla po rozcvičení a atletické abecedě cvičení podporující rozvoj rychlostních a koordinačních předpokladů. Řadu kuželů bylo potřeba projít tak, aby se podle barev každé konkrétní z nich dotýkala vždy jedna končetina a protože barvy jsou rozloženy náhodně, proběhnout to s doteky přesně a svižně bylo opravdu náročné, ale také zábavné. Na závěr si žáci vyžádali společnou vybíjenou a zvládli zápas i přes to, že „malé“ hřiště bylo na rozdíl od atletického oválu stále vlhké a tím i poměrně kluzké.

Hodiny TV v září a říjnu vedeme ve dvou. Ku pomoci a za účelem získání cenných učitelských zkušeností přímou prací v každodenní učitelské realitě absolvuje měsíční praxi u svého mentora student PF TUL Jakub Souček. Rozdíl v míře podpory a pozornosti, kterou můžeme věnovat v učitelském tandemu jednotlivým žákům jež v běžném režimu školy musí zvládnout každý vyučující sám, je více než citelný. Proto je škoda, že „vzdělávání na prvním místě“ je prioritou pouze na předvolebních billboardech na měsíc jednou za čtyři roky. Každodenní realita školy je těmto krásným obrazům na míle vzdálená 🙁 

Severní Amerika a její mapa.

Osmáci již několikátý blok vytváří svou mapu severoamerického kontinentu. Na rozdíl od v současnosti převládající digitální podoby mapových děl nám virtuální prostředí slouží pouze jako zdroj faktických informací. Samovolně se tak seznámíme se základními digitálními mapovými podklady, které při studiu regionálního zeměpisu lze využít. K nim přidáváme přesah, který umožňuje vlastní výtvarné pojetí a vyjádření jednotlivých spolupracujících dvojic. Krom technických záležitostí vlastních kartografům, mezi něž patří práce se zeměpisnou souřadnicovou sítí, správným měřítkovostním poměrům vzdáleností a ploch, využitím základních prvků kartografického jazyka atp. vstupují do hry také např. práce s kompozicí a barvami.

Jde o v celku složitou a komplexní práci s níž si naprostá většina žáků doposud radí velice zdařile. Zanedlouho výstupů z naší práce využijeme způsobem, který si častěji laická veřejnost s výukou zeměpisu spojuje. Přijde „test ze slepé mapy“, čítající 36 pojmů z šesti kategorií.

Osmáci se zkrátka připravují na to, co náš školní systém produkuje s takovou oblibou. Testování. Měření výkonu. Hodnocení.

V příštím školním roce možná osmáci schopnosti nabyté testováním v Zeměpise  ocení, coby přípravu na zvládání testů v rámci nácviku testové strategie a dovednosti systematicky se učit, které budou potřeba u přijímacího řízení na SŠ. Právě při této „hravé práci“ ,  kterou je obtížné bodovat, známkovat, opravovat atp. totiž v rámci řady rozhovorů nad tím, co kde, jak a proč zachytit, ztvárnit, vyřešit se připravujeme mimovolně k tomu, aby nás testy nepřekvapily.      

Gymnastika, akrobacie…a nadpřirozeno.

V úterní TV se žačky šesté a sedmé třídy pustily do disciplin, které v sobě spojují gymnastiku s akrobacií. Vše po důkladné rozcvičení celého těla ve formě dynamického a statického prohřátí a protažení všech svalových skupin, sérii kompenzačních cviků, vyrovnávajících chybné pohybové návyky spojené mj. s dlouhým sezením ve školní lavici a sérií cviků podporující správné postavení těla, tzv. posturálních svalů, kterému se v poslední době říká „core training“.

Některým dívkám, to šlo lépe na kruzích, jiné vynikly na gymnastickém žíněnkovém pásu. Část skupiny podnikla první kroky na seznámení s přeskokem švédské bedny, nebo první krůčky na balanční kouli…

Právě švédská bedna přinesla nečekaný zážitek. Jedna skupina ji totiž oživila a navíc zaříkáváním tajných zaklínadel a silným soustředěním přivedla do pohybu. Tím jsme se dostali od striktně tělovýchovného pojetí hodiny blíže k moderním cirkusovým kouskům, popř. na hranu divadelního využití pohybu.

Zkrátka a dobře si každá skupinka našla tu formu pohybu, která ji dělá radost. A pohyb by měl být  především o radosti…

Podzimní dvojboj

Na start podzimního dvojboje se dnes v rámci hodiny Tělesné výchovy postavilo celkem deset borců z osmé a deváté třídy, kteří na odpolední tělesnou výchovu ve škole zůstali. Soutěž sestávala ze dvou disciplín, ke kterým nás zvou ideální podmínky vycházející z počasí a lokalizace naší školy. Zahájili jsme střídavým během na cca 2,5 km. Všichni obstáli a jedinou limitou byla znalost okolí školy. Navíc se podařilo vrátit zatoulaného pejska Sama, kterého poznal učitel a za pomoci rodiny jednoho z žáků se jej podařilo vrátit majitelům.

Druhou disciplínou byl sběr jablek ze stromů na školní zahradě. Jablek je letos požehnaně a jsou naprosto výborná. V této disciplíně si žáci vedli o poznání hůř. Na strom uměl vylézt krom učitele jediný žák a při samotném sběru se ukázalo, že snazší a pravděpodobně i „normální“ je nasbírat jablka v supermarketu. Nakonec jsme ale dokázali sčesat dvě bedýnky, které zítra předáme paním kuchařkám ve školní jídelně. Dokážeme tak zpracovat jablka, která nám vyrostla přímo před očima a naplnit tak to, o čem se často nejenom ve škole spíše mluví, totiž „jednat lokálně a myslet při tom globálně“.

Pro ty, kteří dnes na odpoledce byli to mohl být celkem příjemně a aktivně strávený čas.

Co se stane když…?

CO, JAK a PROČ? Zdánlivě banální otázky, jako by je položilo dítě v mateřské škole. A při tom patří k základní výbavě každého badatele, ať již do tajů přírodních věd proniká v dětství na Základní škole, nebo později řeší dosud nepoznané v univerzitní laboratoři… Dnes sedmáci při fyzice využívali induktivní myšlenkové schéma k tomu, aby podle chování magnetky popsali průběh magnetických siločar. Jako třída odvedli výbornou práci. Někteří jednotlivci se zapojili s chutí a dokázali, že jsou schopni formulovat to, co přímo není vidět, jiní se spíše dívali (byť i z okna 🙁

Úvod do regionálního Zeměpisu pro sedmáky

Sedmáci začali v minulém školním roce poznávat přírodní prostředí světa v novém předmětu, Zeměpisu. Letošní školní rok otevíráme studium regionů. Třída nejprve vytváří v menších skupinách obrysovou mapu světa, aby se následně rozdělila do expertních týmů, které zpracují tematické mapy z oblastí přírodních a společenských fenomenů zachycených v jejich prostorovém rozšíření. Následně budou nově nabyté zkušenosti uplatňovat při skládání mozaiky života v jednotlivých oblastech světa. 

Práce na mapách se zatím daří velice dobře. Nezbývá, než si přát, aby nadšení a úsilí dětem vydrželo a pronikly tak do toho, jakým způsobem lze nahlížet dnešní svět. Při práci je nám nápomocen student 4. ročníku PF TUL pan Jakub Souček, který v Zeměpise a Tělesné Výchově plní v naší škole ve spolupráci s vyučujícím těchto předmětů, svým mentorem, měsíční učitelskou praxi. Její úspěšné absolvování je nutnou podmínkou k tomu, aby mohl po uzavření studia stanout před třídou samostatně.

Robotika

Žáci druhého stupně se v rámci informatiky postupně seznamují se základy programování a robotiky. Na snímcích je naše „robotická stáj“, kterou má na starosti část sedmého a osmého ročníku. Žáci průběžně v rámci jednotlivých hodin své roboty zdokonalují a zadávají jim jednoduché úkoly, které dokáží splnit. Ne vždy to vyjde hned napoprvé, ale nakonec se k cíli dostaneme. „Hraní s legem“ jak se zdá řadu žáků docela baví.

Lyžařský výcvikový kurz

V týdnu po pololetních prázdninách bude pro žáky 4. – 8. tříd ve znamení lyžování. 4. – 6. třídy se budou věnovat sjezdovému lyžování a snowboardingu. 7. a 8. třída bude vyjíždět na běžky. Pokud budou sněhové podmínky příznivé, čeká nás všechny krásný týden plný pohybu na čerstvém vzduchu a sportovních zážitků.