27. 1. 2023 bude škola z důvodu stávky zaměstnanců uzavřena.

Vážení rodiče, milí žáci, 

27. 11. 2023 se všichni zaměstnanci školy připojí  k jednodenní stávce organizované školskými odbory s podporou Pedagogické komory. Škola bude v tento den zavřená.

Cílem stávky je zabránit zásahům do vzdělávací soustavy, které považujeme za špatně cílené a ohrožující to, co se v minulých letech podařilo ve směrování vzdělávání změnit k lepšímu –  směrem k modernímu vzdělávacího systému.  

Chceme se také jednoznačně postavit za ty, kteří nám ve škole vytvářejí zázemí – paní kuchařky a uklízečky, pana školníka a samozřejmě i za asistentky pedagoga a nedovolit současné vládě, aby změnou systému financování škol omezila rozvoj vzdělávání.

Nesouhlasíme se snížením objemu prostředků směřujících do škol v navrhované podobě, protože to znamená:

1) snížení mzdových prostředků  pro nepedagogické pracovníky, kteří pro školy zajišťují servis vedoucí k zajištění bezpečného a důstojného prostředí pro školní práci. V našem případě nejde jenom o nezbytný úklid a práci pana školníka, ale především o vynikající školní kuchyni.

2) ohrožení výuky dělených hodin a tandemové výuky, jejichž počet by se měl „v rámci úspor“ snížit. Takový postup přímo snižuje kvalitu výuky.

3) snížení  prostředků určených k financování asistentů pedagoga, jako článku ve vzdělávacím systému, který umožňuje efektivněji cílit pedagogickou podporu v početnějších, či výrazně různorodých třídních kolektivech.

Namísto nastoleného trendu podpory sounáležitosti v menších kolektivech a skupinách, individualizace výuky a zaměření na rozvoj schopností dětí při zlepšování kvality zázemí pro žáky a zaměstnance školy, by mělo podle vize současné vlády a MŠMT dojít k opačnému trendu, jež je zdůvodňován nutností úspor. 

Peníze vyčleněné na vzdělávání není možné chápat výhradně v účetní logice výdajů, ale jako investice do budoucnosti naší země. Každá koruna investovaná do kvalitního vzdělání znamená do budoucna několikanásobný zisk pro celou společnost. 

S díkem za pochopení a případnou podporu

Zuzana Holemá, Tomáš Vágai, Ivana Sluková

tč. zástupci stávkového výboru