Jednoduše k dobré kondici

Plank, nebo také prkno. Cvik o kterém se v poslední době mluví například s výkony Josky Šálka. Není to nic nového pod sluncem, ale je to jednoduché, velice účinné, smysluplné…a tak se z tohoto cviku, spolu s přeskokem přes švihadlo stala také součást všech hodin TV na 2. stupni. 

V prvním týdnech jsme testovali jak daleko se kdo dostane a zjistili, že řada žáků se drží o kousek nad tím, co různé zdroje zabývající se sportovním výkonem považují za průměr. Hned napoprvé se někteří žáci dostali za hranici pěti minut. 

Postupně začali ti, kteří jsou schopni opustit svou komfortní zónu a „máknout“ přidávat. Pro někoho to znamenalo přidat půl minuty ke dvěma již dosaženým, jiní se pomalu blížili deseti minutám.

Dnes jsme poprvé drželi v planku 15 minut a tady někde se začíná otevírat pomyslná hranice delších výkonů. Nemusí to být pro každého. Výkon není poměřován co do jeho absolutní hodnoty, ale spíše vzhledem k jeho vývoji. I kdyby se člověk ze 30 vteřin časem propracoval ke třem minutám, udělal kus práce.

A to především kus práce, kterým zlepší své držení těla, překoná trochu nepohodlí za cenu fyzické námahy, bude to vyžadovat také soustředění… zkrátka a dobře se setká s něčím, co mu po dni stráveném ve školní lavici pomůže trochu srovnat tělo i hlavu. 

Tipněte si, dosáhl li zatím nejlepšího výkonu ve výdrži v planku chlapec, nebo děvče?

Terénní výuka Ze v 6. r.

V pátek 5. 5. žáci 6. ročníku objevovali proces vzniku půd a jeho souvislosti s vnějšími krajinotvornými činiteli v blízkém okolí školy. Krásné počasí nám hrálo do karet a podařilo se nám objevit drobný sesuv, kde byl odkryt půdní horizont až na matečnou horninu. Tou je v našem okolí povětšinou hlubinně vyvřelá liberecká žula. Hledali jsme ale i další nerosty a objevili například část sopečného tufu. Popisovali jsme si také rozdíly, mezi žulou, kterou nacházíme v našem nejbližším okolí a tou, která tvoří Černostudniční hřeben.

Učit o krajině je nejlepší přímo v ní. Narozdíl od učebny, byť moderně vybavené skýtá bezprostřední kontakt s přírodním prostředím, které se snažíme systematicky, pohledem přírodovědce poznávat také v Zeměpise.

Explozivní hodina chemie v osmé třídě

Na dnešní hodině chemie si osmáci na vlastní kůži vyzkoušeli některé vlastnosti vlastnosti vodíku.

Už tedy ví, že vodík je lehčí než vzduch a že se vzduchem tvoří třaskavou směs. 

Více informací o tomto zajímavém prvku najdete na tomto odkazu.

Videa zachycující dva statečné osmáky při pokusech s vodíkem najdete zde:

Pokus Mája

Pokus Max

 

Turnaj v malé kopané

Ve čtvrtek 4. 5. se tým chlapců z 2. stupně účastnil přátelského turnaje v malé kopané, které tradičně  pořádá ZŠ E. Krásnohorské. Krom domácích týmů A a B se turnaje účastnila družstva ZŠ Doctrina a ZŠ Broumovkská. Podruhé v řadě se přidal také tým ZŠ a MŠ pro TP při Jedličkově ústavu. 

Tým chlapců si vedl skvěle a vítězně prošel všemi utkáními až do finále. V tom těsně podlehl celku ZŠ Broumovská výsledkem 1:0 a zaujal tak 2. pozici v celkovém hodnocení. Štěpán Rázek ze 7. ročníku byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

Všem hráčům patří dík za důstojnou reprezentaci školy a výborný výsledek.