Terénní výuka Ze v 6. r.

V pátek 5. 5. žáci 6. ročníku objevovali proces vzniku půd a jeho souvislosti s vnějšími krajinotvornými činiteli v blízkém okolí školy. Krásné počasí nám hrálo do karet a podařilo se nám objevit drobný sesuv, kde byl odkryt půdní horizont až na matečnou horninu. Tou je v našem okolí povětšinou hlubinně vyvřelá liberecká žula. Hledali jsme ale i další nerosty a objevili například část sopečného tufu. Popisovali jsme si také rozdíly, mezi žulou, kterou nacházíme v našem nejbližším okolí a tou, která tvoří Černostudniční hřeben.

Učit o krajině je nejlepší přímo v ní. Narozdíl od učebny, byť moderně vybavené skýtá bezprostřední kontakt s přírodním prostředím, které se snažíme systematicky, pohledem přírodovědce poznávat také v Zeměpise.