Přírodní vědy v přírodě

Pozdní jaro a začátek léta je ve školním roce obdobím, kdy podmínky přímo zvou k výuce mimo školu. V pátek 12. 5. se proto vydali žáci devátého ročníku do PR Meandry Smědé, aby vědomosti nabyté v učebně ověřili, prohloubili, konktretizovali… přímo  v terénu. Řeka a její okolí je tou nejlepší učebnou biologie, nebo fyzické geografie jakou si dokážeme představit. Proto jsme se do základů života společenstev osidlujících říční nivu i do jejich hydrologických vlastností zanořili pomocí pozorování a technologií, které nám umožnily mapovat v terénu stanoviště pěvců, měřit základní charakteristiky počasí a říčního toku.

Vše zaznamenáno na strukturovaném pracovním listu, který slouží pro sběr terénních dat putuje zpět do školy, kde nás sebrané údaje zaměstnají v jejich pečlivém zasazení do kontextu celku, kterým sledované území žije.

Na školním rajčeti průběh dne zaznamenala paní učitelka Holemá. Podívejte se, aby nebylo pochyb, že výjezd byl hodnotný nejenom po stránce zkušeností a poznatků propojujících teoretické vědomosti s jejich využití při práci v terénu, ale byl to také příjemně strávený školní den.

Fotogalerie.