Stopovaná na Výšinu

V pátek 13.9.2019 uspořádaly děti ze 4.třídy pro naše prvňáčky stopovanou na Výšinu. Nejdříve jsme se prodírali společně lesem, plnili úkoly a samozřejmě jsme nezapomněli po cestě ani na svačinu. V cíli jsme vylezli na rozhlednu, pohladili si zvířátka, přeskakovali vše, co se dá. Nakonec nás  čekala za výkon sladká odměna v podobě palačinky se zmrzlinou, šlehačkou a ovocem.

 

 

Sportovně-soutěžní odpoledne pro ŠD

Vážení rodiče, v pondělí 23. 9. 2019 proběhne na školním hřišti  v rámci školní družiny sportovně- soutěžní odpoledne se SportKids Liberec.  Rodiče, kteří mají zájem, můžou na akci přijít i s mladšími dětmi. V případě nepříznivého počasí bude akce přeložena na 30. 9. 2019.

Sběr papíru

Od 18. 9. 2019 do 20. 9. 2019 proběhne  v rámci soutěže „S panem Popelou“ ve škole 1. sběr papíru. Do areálu školy bude v ranních hodinách přistaven kontejner. Prosíme rodiče, aby svázaný papír vhazovali přímo do něj. Žáci předají třídnímu učiteli lísteček se jménem, datumem a množstvím přivezeného papíru.