Prázdniny

Vážení rodiče,

přejeme Vám i Vašim dětem klidné  a pohodové prázdniny.

V průběhu srpna Vám zašleme bližší informace o mimořádných spojích a provozu školy v náhradních prostorách. V případě dotazů se obraťte na vedení školy.

Hodně zdraví a krásné léto!

Oznámení o ředitelském volnu

Vážení rodiče,

z důvodu plánované rekonstrukce školy a jejího stěhování do náhradních prostor ve Vesci bude ve dnech 24. 6. – 30 . 6. 2020 ředitelské volno. Školní rok 2019/2020 bude ukončen předáním vysvědčení v úterý dne 23. 6. 2020.  Bližší informaci o organizaci posledních školních dnů dostanete prostřednictvím třídních učitelů.

Prezenční výuka žáků druhého stupně

Vážení rodiče,

v souvislosti s nařízením vlády a uvolněním epidemiologických opatření budou smět žáci 2. stupně od 8. 6.2020 prezenčně docházet do školy.  Upravený manuál  z MŠMT škola obdržela  dne 28.5.  Pracujeme na nastavení harmonogramu prezenčního setkávání žáků 2. stupně tak, abychom  zajistili  prostorové a personální podmínky dle manuálu. Vzhledem k tomu, že byla  Radou města schválená  rekonstrukce školy, je nutné, abychom v období do konce školního roku  zohlednili i  přípravu na stěhování celé budovy. Už teď víme, že každá 15 členná skupina bude do školy docházet  max. dvakrát týdně, kromě deváté třídy. Časy a předměty  budou upřesněny v příštím týdnu. V  období  do konce školního roku není  škola schopná zajistit pro žáky 2. stupně stravovací služby. Nezbytnou podmínkou přítomnosti žáka ve škole bude zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení s aktuálním datem. Veškeré informace včetně informací o  hodnocení  žáků ve 2. pololetí a čestného prohlášení obdržíte prostřednictvím třídních učitelů.