Informativní schůzka k zápisu do 1. třídy

Milí rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a probíhající rekonstrukci školy jsme se rozhodli uspořádat  setkání k zápisu do 1. třídy formou online schůzky. Online setkání proběhne ve středu dne 31. 3. 2021 v 18 hodin na odkazu: https://meet.google.com/chn-fzcn-uhf

Na setkání získáte informace ke správnímu řízení, budete seznámeni s budoucí třídní učitelkou a  zodpovíme vaše dotazy. Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Provoz školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě vyhlášeného nouzového stavu a mimořádných opatření přecházejí všechny děti na distanční vzdělávání viz příloha MŠMT. Žákům se zakazuje jakákoliv osobní přítomnost ve škole včetně konzultací. Dětem 1. a 2. třídy bude od pondělí 1. 3. 2021 automaticky odhlášen oběd. Informace o tom, jak bude pokračovat výuka v 1. a 2. třídě, dostanou rodiče emailem od třídních učitelů.

Rodiče pracující v integrovaném záchranném systému nebo vybraných profesích budou moci umístit děti do těchto zařízení:

 

  •  ZŠ, Liberec, 5. května – bude i nadále poskytovat péči pro žáky základních škol (kontakt: Stanislava Koželuhová, tel.: 734 234 105, e-mail: kozeluhova@zs5kveten.cz)
  • MŠ „Motýlek“, Liberec, Broumovská – bude nově poskytovat péči pro děti předškolního věku  (kontaktBc. Martina Suchomelová, tel.: 602 364 068, e-mail: ms.motylek@volny.cz)

 

Rodiče, kteří budou žádat o ošetřovné, najdou bližší informace  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

2021_27_2 MŠMT

Informace k péčí o děti a mládež za nouzového stavu

Vážení rodiče,

níže najdete informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4. ledna. Prostřednictvím třídních učitelů vám byly rozeslány  bližší informace  o vzdělávání a provozu v naší škole. Dále přikládám rozhodnutí hejtmana, který pověřil ZŠ, Liberec, ul.5. května jako školu určenou pro děti zaměstnanců vybraných profesí. Bližší informace k provozu najdete na stránkách školy https://www.zs5kveten.cz/

2021Rozhodnutí hejtmana – nařízení péče o děti

Informace k provozu škol a školských zařízení do 10. ledna 2021

Informace k provozu a vzdělávání našich žáků od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

Dne 23. 12. 2020 jsme přešli usnesením Vlády ČR do 5. stupně protiepidemických opatření, kterým se omezuje osobní přítomnost žáků ve škole.

Od 4. 1. 2021 budou žáci 1. a 2. třídy vzděláváni prezenčně.
Žáci 3.- 9. třídy budou vzděláváni distančním způsobem. Rozvrh hodin bude žákům k dispozici na webových stránkách školy. Práce bude zveřejněna v prostředí škola v pyžamu (3. a 4. třída) a v Moodlu (5. – 9. třída) v podělí ráno.

Stravování
Žáci 1. a 2. třídy budou automaticky na oběd přihlášeni.
Žáci 3.- 9. třídy, kteří mají zájem o oběd, se musí přihlásit k odběru stavy v systému strava.cz do čtvrtka 31.12.2020 do 13 hodin. Oběd si můžou odebrat pouze do kastrůlku ve školní výdejně v Mařanově ul. vždy od 12. 30 do 13.00 hodin.

Doprava
Od pondělí 4. 1. 2021 pojede ráno do náhradních školních prostor v Mařanově jeden autobusový spoj v 7.50 hod ze zastávky Harcov kostel (v 7.38 hod ze zastávky Březová alej jako spoj č.15)
Odpoledne pojede zpět ze zastávky Mařanova do zastávky Harcov -kostel pouze jeden spoj v 15.15 hod.

Školní družina
Školní družina bude pro žáky 1. a 2. třídy v provozu každý den od 6. 30 do 16.00 hod.

Konzultace
Žáci v distančním vzdělávání mají možnost domluvit si s vyučujícími individuální konzultaci a přijít do školy sami nebo s rodičem.

Režimová opatření
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost po celou dobu nosit roušky a dbát zvýšené hygieny. Žáci zůstávají po celou dobu v homogenních skupinách. Během pobytu ve škole se musí pravidelně větrat.

S přáním pevného zdraví a brzkého shledání ve škole
Jarmila Plachá

V Liberci 29.1.2020