Ošetřovné

 Vážení rodiče,

v současné době škola  potvrzení potřebná k vystavení OČR nevydává.

Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních, rodiče, kteří kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirovou nákazou musejí zůstat doma s dětmi mladšími deseti let, nebudou muset dokládat potvrzení školy o uzavření, předloží pouze čestné prohlášení. Tiskopis, který bude v nejbližší době dostupný na  na webových stránkách OSSZ, rodič vyplní a odevzdá originál na Okresní správu sociálního zabezpečení a kopii zaměstnavateli.

Rodičům pracujícím v IZS

Pro rodiče pracující v IZS a další vyjmenované zákonné zástupce v Rozhodnuti_hejtmana_LK_o_vykonavani_pece_o_deti_a_mladez_za_nouzoveho_stavu (002) ze dne 13. 10. 2020 bude  péče o děti mládež od 3 až do 13 let zabezpečena na Základní a mateřské škole Barvířská, Liberec, příspěvková organizace se sídlem: Liberec III – Jeřáb, Proboštská 38/6.

Podrobné informace získáte přímo na stránkách školy zde.

Distanční výuka

Vážení rodiče, 

na základě mimořádných opatření vlády přecházejí žáci obou stupňů základních škol od středy 14. 10. 2020 na distanční vzdělávání. Školní družina, klub i školní stravování budou po dobu distančního vzdělávání mimo provoz. 

Distanční výuka je pro žáky povinná, žáka mohou omluvit pouze rodiče obvyklým způsobem. 

Žáci 1. – 4. třídy, kteří se budou vzdělávat distančně, budou mít práci zadávanou v prostředí skolavpyzamu.cz. Bližší informace k zadávané práci, online hodinách a hodnocení v tomto období obdržíte od třídních učitelů prostřednictvím emailu. 

Žáci 5.  –  9. třídy budou mít práci zadávanou výhradně v prostředí Moodle. Práce bude vyučujícími zadána nejpozději do pondělí 14 hodin. Termín odevzdání je stanoven na neděli do 17 hodin. Práce bude odevzdávána výhradně přes Moodle. Pozdní odevzdání, či zaslání emailem je považováno za nesplnění úkolu. Práce bude součástí celkového hodnocení. 

Všichni žáci 5.  – 9. třídy obdrželi od vyučujících klíče k přihlášení do kurzů. K dispozici je budou mít i třídní učitelé. Veškeré přihlašovací údaje k účtům (Moodle, email, umimeto.org) mají žáci nalepené v žákovské knížce. V případě potíží s přihlášením řešte prosím přednostně přes zapomenuté heslo. V případě potíží se školním e-mailem se můžete obrátit na p. uč. Jošta (jost@zsnavybezku.cz, tel. 724 154 949).

Rodiče žáků, kteří v dotazníkovém šetření požadovali o zapůjčení tabletu,  se můžou v případě potřeby obrátit na paní sekretářku J. Pivrncovou tel. 776881263, email: sekretariat@zsnavybezku.cz. Zařízení bude zapůjčeno zákonnému zástupci po složení vratné kauce 1000,- Kč. 

Rozvrh online výuky pro II. stupeň bude zveřejněn ve středu 14. 10. 2020 na webových stránkách školy v důležitých odkazech: Online výuka.
Rozvrh online výuky I. stupně se dozvíte od svých třídních učitelů. 

Aktuální informace týkající se délky platnosti mimořádného opatření, ošetřovného aj. najdete poté, co budou úřady zveřejněna, na webových stránkách školy v sekci aktuality. 

 

                                                                                  Mgr. Jarmila Plachá  

         ředitelka školy  

Distanční vzdělání

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením bude školní výuka v následujících týdnech probíhat takto:

Třídy 1. stupně se vyučují nadále podle rozvrhu. Opatření se nadále dotýkají jen zákazu zpěvu. Tělesná výchova není omezením dotčena. Platí používání roušky ve společných prostorách školy.

Provoz školní družiny je zachován. 

Činnost  všech zájmových kroužků kromě přípravy na příjímací zkoušky pro žáky 8. a 9. třídy jsme nuceni do odvolání zastavit.

Třídy 2. stupně jsme rozdělili do dvou skupin: 

  1. skupina 6. a 7. třída – v týdnu od 12.10. – 16. 10. 2020 přechází na distanční vzdělávání, v týdnu od 19.10. – 23. 10. 2020 se učí dle rozvrhu prezenčně.
  2. skupina 8. a 9. třída v týdnu od 12.10. – 16. 10. 2020 učí se dle rozvrhu, od 19.10. – 23. 10. 2020 přechází na distanční vzdělávání.

Distanční výuka je pro žáky povinná, žáka mohou omluvit pouze rodiče obvyklým způsobem. V případech potřeby má škola k zapůjčení iPady proti podpisu smlouvy o výpůjčce a vratné kauci 1000,- Kč. Úkoly z jednotlivých předmětů obdrží žáci prostřednictvím aplikace Moodle. Zadání domácí práce proběhne pravidelně v pondělí do 14 hodin, termínem pro splnění bude neděle do 17 hodin v daném týdnu. Práce bude odevzdávána výhradně přes Moodle. Pozdní odevzdání, či zaslání emailem je považováno za nesplnění úkolu.

Ve školní jídelně platí zpřísněná opatření, která zpomaluje výdej obědů. Prosíme o pochopení a trpělivost.

Na dny 26. a 27. 10. vyhlásilo ministerstvo školství volné dny. Z uvedeného vyplývá, že v návaznosti na státní svátek a podzimní prázdniny výuka v týdnu 26. – 30. října neprobíhá.

Autobus do Vesce

Milí žáci a rodiče,

od úterý 29. 9. 2020 pojede mimořádný spoj dle původního jízdního řádu. Linka č. 15  odjíždí ze zastávky Březová alej  v 7.38 hod do zastávky  Harcov- kostel  v  (7.46 hod).  Zde nabere další děti a pokračuje do Vesce.  Autobusy ze zastávky Harcov – kostel odjíždějí v časech 7.50, 7.51 a 7.52 hodin.

Dopravní opatření související s uzavírkou ulice Svobody – havárie plynovodu

Vážení rodiče,

v období od 14.9. do 28. 9. 2020 dojde na ulici Svobody z důvodu havárie plynovodu  k úplné uzavírce vozovky. Níže najdete informaci k objízdným trasám autobusů 15, 29 a 99.

Mapa objízdné trasy

Informace k objízdným trasám autobusů

Po dobu uzavírky  dojde k následujícím opatřením v mimořádných spojích, které přepravují děti do Vesce.

  • v 7:50 z Harcov kostel do Vesce pojedou pouze 2 autobusy
  • v 7:52 pojede přímý autobus ze zastávky Březová alej (bez zastávky v Harcově) přímo do Vesce

Roušky ve škole

Vážení rodiče, 

od zítřka 9. 9. 2020 (ST) je ve škole zavedena povinnost pro všechny žáky a pedagogy nosit ve všech společných prostorách školy ochranné pomůcky – roušku nebo respirátor. 

Důvodem pro zavedení tohoto opatření je pozitivní test na Covid- 19 u jednoho z rodičů našich žáků.

Žádáme Vás, abyste děti poučili o dodržování hygieny a zacházení s rouškou.  Každé  z dětí  bude mít s sebou na den dvě roušky a sáček na jejich uložení.

Jakmile získáme bližší informace z KHS Liberec, dáme Vám  to na vědomí.
Děkuji za pochopení a součinnost.