Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci,

 školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. 9. 2023. První den budou mít všechny třídy výuku pouze 1. vyučovací hodinu tzn. od 8.00 do 8.45 hodin. Ti, co mají zaplacený oběd, jsou automaticky přihlášeni ke stravě. Pokud oběd 1. den nebudete chtít, je potřeba si jej odhlásit.

Informace k zápisu pro ukrajinské děti/ Інформація про зарахування українських дітей

Informace k zápisu / Інформація про реєстрацію

Termín zápisu / Дата та час запису: 1. června 2023, (14:00 – 17:00 hodin) / 1 червня 2023 року (14:00 – 17:00)

Místo zápisu / Місце запису: budova základní školy Na Výběžku  / будинок початкової школи Na Výběžku

Oznámení o konání zvláštního zápisu: / Повідомлення про спеціальний запис: 2023 Oznámení o zápisu – ukrajinské děti

Kritéria / Критерії: Kritéria příjímání žáků ukrajinských žáků: Kriteria-prijimani-zaku-ukrajinskych-zaku (1)

Informace o výsledcích zápisu / Інформація про результати реєстрації: ZDE

Žádost o přijetí / Заява про вступ: Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky

Žádost o odklad / Запит на відстрочку: zadost-o-odklad-psd_CZ_UKR

Kandidáti do školské rady

Vážení rodiče,

do školské rady na tříleté funkční období  za rodiče  přijaly kandidaturu paní Alena Motlová a Jana Svatošová a za pedagogy  Stanislava Koutová a Anna Horáková. Volby do školské rady se uskuteční v úterý 13. 9. 2022 od 12.00 do 13hodin a od 16.00 do 17 hodin ve vestibulu školy.