Kandidáti do školské rady

Vážení rodiče,

do školské rady na tříleté funkční období  za rodiče  přijaly kandidaturu paní Alena Motlová a Jana Svatošová a za pedagogy  Stanislava Koutová a Anna Horáková. Volby do školské rady se uskuteční v úterý 13. 9. 2022 od 12.00 do 13hodin a od 16.00 do 17 hodin ve vestibulu školy.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že skončilo tříleté volební období školské rady, proběhnou dne 13. 9. 2022 nové volby.  Své nominace na kandidáty předejte ředitelce školy osobně nebo poštou na předepsaném formuláři do 29. 8. 2022.  Bližší informace najdete v příloze.

Příloha č. 1 – 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady

Návrh kandidáta do školské rady

Úprava plateb za stravné

Vážení rodiče,

z důvodu navýšení cen za potraviny a energie dojde od 1. 9. 2022 k navýšení cen za stravné ve školní jídelně:

  • děti věk 7-10 let – 30,- Kč / měsíční záloha 630,- Kč,
  • děti věk 11-14 let – 33,- Kč / měsíční záloha 693,- Kč,
  • děti  nad 15 let – 35,- Kč / měsíční záloha 735,- Kč

Děkujeme za pochopení.

 

Seznam přijatých dětí/ Список прийнятих дітей

Seznam přijatých dětí_Список прийнятих дітей

Uchazeče, kteří nebyli přijati, žádáme, aby se osobně dostavili do školy vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí. Ve škole dostanou bližší informace o škole, která je přijme.

Абітурієнтів, які не були зараховані, просять особисто відвідати школу, щоб отримати рішення про не зарахування. Школа отримає більше інформації про школу, яка їх прийме.

Запис для українських дітей

Zápis pro ukrajinské děti proběhne dne 2. 6. 2022 od 14 do 17 hodin v jídelně školy. Bližší informace v odkazu níže.

Набір українських дітей відбудеться 2 червня 2022 року з 14:00 до 17:00 у шкільній їдальні. Більше інформації за посиланням нижче.

Повідомлення про зарахування українських дітей/ Oznámení o zápisu ukrajinské děti 

Kritéria pro přijetí/Критерії прийому:

Dítěti je k 31. 8. 2022 šest až patnáct let. Станом на 31 серпня 2022 року дитині було від шести до п’ятнадцяти років.

Dítě bydlí ve spádové oblasti školy. / Дитина проживає на території школи