Jednoduše k dobré kondici

Plank, nebo také prkno. Cvik o kterém se v poslední době mluví například s výkony Josky Šálka. Není to nic nového pod sluncem, ale je to jednoduché, velice účinné, smysluplné…a tak se z tohoto cviku, spolu s přeskokem přes švihadlo stala také součást všech hodin TV na 2. stupni. 

V prvním týdnech jsme testovali jak daleko se kdo dostane a zjistili, že řada žáků se drží o kousek nad tím, co různé zdroje zabývající se sportovním výkonem považují za průměr. Hned napoprvé se někteří žáci dostali za hranici pěti minut. 

Postupně začali ti, kteří jsou schopni opustit svou komfortní zónu a „máknout“ přidávat. Pro někoho to znamenalo přidat půl minuty ke dvěma již dosaženým, jiní se pomalu blížili deseti minutám.

Dnes jsme poprvé drželi v planku 15 minut a tady někde se začíná otevírat pomyslná hranice delších výkonů. Nemusí to být pro každého. Výkon není poměřován co do jeho absolutní hodnoty, ale spíše vzhledem k jeho vývoji. I kdyby se člověk ze 30 vteřin časem propracoval ke třem minutám, udělal kus práce.

A to především kus práce, kterým zlepší své držení těla, překoná trochu nepohodlí za cenu fyzické námahy, bude to vyžadovat také soustředění… zkrátka a dobře se setká s něčím, co mu po dni stráveném ve školní lavici pomůže trochu srovnat tělo i hlavu. 

Tipněte si, dosáhl li zatím nejlepšího výkonu ve výdrži v planku chlapec, nebo děvče?