Harcov má talent

Ve středu 28. června proběhla ve školní jídelně soutěž Harcov má talent.

Děti od 1. do 8. třídy se představily s krátkými vystoupeními – zpívaly, tančily, skládaly rubikovu kostku, předváděly triky s joji, cvičily gymnastiku.

Početné publikum vidělo i baletní vystoupení a koncert minikapely hochů ze 4. třídy.

Za krátký film z této vydařené akce děkujeme Matymu Dědkovi ze sedmé třídy.

7. třída v Žitavě

V  pondělí 26. 6. se žáci sedmé třídy vypravili na přírodopisný výlet do zahradního komplexu v Žitavě.

Zde se promíchali s německou třídou a ve smíšených skupinkách plnili úkoly zaměřené na různé biotopy, ochranu divokých včel a druhovou rozmanitost sadu. 

Komunikovali anglicky, německy i česky. 

Přírodovědná a vlastivědná exkurze třetí třídy

Třeťáci se v pátek 23. června vypravili vlakem do Jablonného v Podještědí.

Cestou z nádraží si pocvičili orientaci ve městě pomocí turistických značek a informačního značení.

Po zmrzlinové zastávce v cukrárně vystoupali na vyhlídkovou věž. Z ní si užili výhledy do kraje a také do dvou čapích hnízd, ve kterých mohli pozorovat jak dospělé čápy, tak i mláďata.

Nakonec se vydali do mokřadů u Nového Falkenburku, ty obešli po haťových chodníčcích a v jednom z rybníčků lovili vodní bezobratlé živočichy a pozorovali je.

Všechny fotografie najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením.