Recitační soutěž

Letošní recitační soutěž proběhla ve čtvrtek 25.1.2024.

Žáci, kteří postoupili ze třídního kola, se sešli, aby předvedli a okouzlili porotu i diváky svou recitací.

Výběr básně byl libovolný. Překvapující bylo, jak dlouhé básně se některé žákyně zvládly naučit nazpaměť.

Velký obdiv!

Všem postupujícím přejeme úspěch i v okresním kole.

Všechny fotografie najdete na školním rajčeti.

Družina -v mrazu jdeme potěšit zvířátka

Ve čtvrtek 18.1. tak jako už pravidelně v jiné dny, jsme navštívili nedaleký krmelec. Paní kuchařky nám nachystaly odřezky různých druhů zeleniny a my jsme se vydali nakrmit lesní zvěř. Bylo milé překvapení, že jsme se tam zároveň setkali s myslivcem a jeho pejskem, který na tento krmelec dohlíží. Dětem vysvětlil pravidla přikrmování zvěře, ukázal dřevěný seník a stopy zvířat kolem. Pochválil, že na zvířátka myslíme i v tomto mrazivém čase. Děti se rozloučily a spěchaly zpět ke škole.

b39ca351-f171-4d0f-8c03-372e90e1d088

Obrázek 1 z 3

Měření pH v chemii 9. třídy

Na dnešní hodině chemie se deváťáci pustili do měření kyselosti a zásaditosti různých roztoků. 

Tuto veličinu zjišťovali měřením pH metrem ze sady pasco, univerzálním indikátorovým papírkem a smícháním s výluhem z červeného zelí. Zjistili tak že tableta do myčky má zásaditou reakci a s výluhem ze zelí dává smaragdovou barvu, kdežto coca-cola je kyselá a výluh ze zelí barví do červena.

Při laboratorní práci si rozšířili znalosti z chemie a také procvičili schopnost pracovat podle zadaného postupu a zjištěná fakta zaznamenávat.