Měření pH v chemii 9. třídy

Na dnešní hodině chemie se deváťáci pustili do měření kyselosti a zásaditosti různých roztoků. 

Tuto veličinu zjišťovali měřením pH metrem ze sady pasco, univerzálním indikátorovým papírkem a smícháním s výluhem z červeného zelí. Zjistili tak že tableta do myčky má zásaditou reakci a s výluhem ze zelí dává smaragdovou barvu, kdežto coca-cola je kyselá a výluh ze zelí barví do červena.

Při laboratorní práci si rozšířili znalosti z chemie a také procvičili schopnost pracovat podle zadaného postupu a zjištěná fakta zaznamenávat.