7. třída v Žitavě

V  pondělí 26. 6. se žáci sedmé třídy vypravili na přírodopisný výlet do zahradního komplexu v Žitavě.

Zde se promíchali s německou třídou a ve smíšených skupinkách plnili úkoly zaměřené na různé biotopy, ochranu divokých včel a druhovou rozmanitost sadu. 

Komunikovali anglicky, německy i česky.