8. třída na Jizerce

Osmáci vyrazili na výlet spojený s ekologickou výchovou do Jizerských hor.

 Od 24. do 26. května prozkoumávali okolí bývalé sklářské osady Jizerka. Seznámili se nejen s historií tohoto krásného místa, ale i s jeho geografickými a biologickými zajímavostmi.

Také si užili hry, povídání, slunečné počasí, rozkvetlou horskou přírodu a hlavně společný čas s kamarády ze třídy.

Všechny fotografie najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením. 

Přírodní vědy v přírodě

Pozdní jaro a začátek léta je ve školním roce obdobím, kdy podmínky přímo zvou k výuce mimo školu. V pátek 12. 5. se proto vydali žáci devátého ročníku do PR Meandry Smědé, aby vědomosti nabyté v učebně ověřili, prohloubili, konktretizovali… přímo  v terénu. Řeka a její okolí je tou nejlepší učebnou biologie, nebo fyzické geografie jakou si dokážeme představit. Proto jsme se do základů života společenstev osidlujících říční nivu i do jejich hydrologických vlastností zanořili pomocí pozorování a technologií, které nám umožnily mapovat v terénu stanoviště pěvců, měřit základní charakteristiky počasí a říčního toku.

Vše zaznamenáno na strukturovaném pracovním listu, který slouží pro sběr terénních dat putuje zpět do školy, kde nás sebrané údaje zaměstnají v jejich pečlivém zasazení do kontextu celku, kterým sledované území žije.

Na školním rajčeti průběh dne zaznamenala paní učitelka Holemá. Podívejte se, aby nebylo pochyb, že výjezd byl hodnotný nejenom po stránce zkušeností a poznatků propojujících teoretické vědomosti s jejich využití při práci v terénu, ale byl to také příjemně strávený školní den.

Fotogalerie.

 

 

Informace k zápisu pro ukrajinské děti/ Інформація про зарахування українських дітей

Informace k zápisu / Інформація про реєстрацію

Termín zápisu / Дата та час запису: 1. června 2023, (14:00 – 17:00 hodin) / 1 червня 2023 року (14:00 – 17:00)

Místo zápisu / Місце запису: budova základní školy Na Výběžku  / будинок початкової школи Na Výběžku

Oznámení o konání zvláštního zápisu: / Повідомлення про спеціальний запис: 2023 Oznámení o zápisu – ukrajinské děti

Kritéria / Критерії: Kritéria příjímání žáků ukrajinských žáků: Kriteria-prijimani-zaku-ukrajinskych-zaku (1)

Informace o výsledcích zápisu / Інформація про результати реєстрації: ZDE

Žádost o přijetí / Заява про вступ: Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky

Žádost o odklad / Запит на відстрочку: zadost-o-odklad-psd_CZ_UKR

Jednoduše k dobré kondici

Plank, nebo také prkno. Cvik o kterém se v poslední době mluví například s výkony Josky Šálka. Není to nic nového pod sluncem, ale je to jednoduché, velice účinné, smysluplné…a tak se z tohoto cviku, spolu s přeskokem přes švihadlo stala také součást všech hodin TV na 2. stupni. 

V prvním týdnech jsme testovali jak daleko se kdo dostane a zjistili, že řada žáků se drží o kousek nad tím, co různé zdroje zabývající se sportovním výkonem považují za průměr. Hned napoprvé se někteří žáci dostali za hranici pěti minut. 

Postupně začali ti, kteří jsou schopni opustit svou komfortní zónu a „máknout“ přidávat. Pro někoho to znamenalo přidat půl minuty ke dvěma již dosaženým, jiní se pomalu blížili deseti minutám.

Dnes jsme poprvé drželi v planku 15 minut a tady někde se začíná otevírat pomyslná hranice delších výkonů. Nemusí to být pro každého. Výkon není poměřován co do jeho absolutní hodnoty, ale spíše vzhledem k jeho vývoji. I kdyby se člověk ze 30 vteřin časem propracoval ke třem minutám, udělal kus práce.

A to především kus práce, kterým zlepší své držení těla, překoná trochu nepohodlí za cenu fyzické námahy, bude to vyžadovat také soustředění… zkrátka a dobře se setká s něčím, co mu po dni stráveném ve školní lavici pomůže trochu srovnat tělo i hlavu. 

Tipněte si, dosáhl li zatím nejlepšího výkonu ve výdrži v planku chlapec, nebo děvče?

Terénní výuka Ze v 6. r.

V pátek 5. 5. žáci 6. ročníku objevovali proces vzniku půd a jeho souvislosti s vnějšími krajinotvornými činiteli v blízkém okolí školy. Krásné počasí nám hrálo do karet a podařilo se nám objevit drobný sesuv, kde byl odkryt půdní horizont až na matečnou horninu. Tou je v našem okolí povětšinou hlubinně vyvřelá liberecká žula. Hledali jsme ale i další nerosty a objevili například část sopečného tufu. Popisovali jsme si také rozdíly, mezi žulou, kterou nacházíme v našem nejbližším okolí a tou, která tvoří Černostudniční hřeben.

Učit o krajině je nejlepší přímo v ní. Narozdíl od učebny, byť moderně vybavené skýtá bezprostřední kontakt s přírodním prostředím, které se snažíme systematicky, pohledem přírodovědce poznávat také v Zeměpise.