Den IZS

Poslední den před vysvědčením se na naší škole nesl ve znamení očekávání. Žáci všech ročníků se sešli na speciální dopolední akci, která měla představit a přiblížit jim práci a činnost integrovaného záchranného systému (IZS). Praktické ukázky činnosti hasičů, horské služby, celní správy – kynologů a záchranářů nabídly nejen nové zážitky, ale také důležité informace o první pomoci. Všichni členové IZS připravili bohatý program, který měl ukázat, jak každá složka systému přispívá k naší bezpečnosti.

Hasiči ukázali dětem vybavení a techniku hasičského vozu a nechali je mimo jiné  vyzkoušet sednout si za volant a vylézt na střechu automobilu.

Horská služba předvedla dětem vybavení záchranné čtyřkolky s přívěsem pro zachráněné osoby a simulovala záchranu zraněného turisty. 

Členové celní správy – kynologové se prezentovali svými skvěle vycvičenými psy. Děti byly uchváceny, když viděly, jak psi ve spolupráci se svými trenéry pátrají po skrytých látkách a zvládají různá cvičení.
 
Záchranáři nás seznámili s důležitostí první pomoci a naučili nás základní postupy, které bychom měli znát v případě nebezpečí. Děti si mohly vyzkoušet cvičnou masáž srdce, naučit se poskytnout základní ošetření a žáci 8. a 9. ročníku zkoušeli vyprošťovat raněné z havarovaného automobilu.
 
Celý den probíhal v přátelské atmosféře a žáci si nejen osvojili znalosti o práci těchto složek, ale také si uvědomili, jak důležité jsou jejich činnosti pro naši bezpečnost. Doufáme, že tato akce přispěla k osvětě dětí a vzbudila v nich zájem o oblasti IZS a záchranných profesí. 
Děkujeme všem, kteří se na dnu IZS podíleli.