4. třída v Severočeském muzeu a na procházce centrem Liberce

Čtvrtá třída dnes v rámci vlastivědy navštívila Severočeské muzeum.

Zde si děti nejprve prohloubily znalosti o našem městě.

Poté čtvrťáci vyrazili na prohlídku centra Liberce. Tady ve skupinkách a s pomocí dobových fotografií porovnávali dřívější a současnou podobu Liberce.