Źidovské město v praze

Osmá třída dnes navštívila Židovské město v Praze, kde si žáci prohlédli všechny synagogy včetně hřbitova. Dozvěděli se o židovských zvycích, historii příchodu Židů do českých zemí a také shlédli výstavu k památce obětem holokaustu.