Výuka v Jizerkách

Před týdnem se šestka vrátila z Jizerky. Třídenní pobyt byl nabitý čilou prací. Tématem výjezdu byly vnější krajinotvorné procesy v příkladovém území Jizerských hor. Krajina je odpradávna spojena také s lidmi a tak jsme samozřejmě nahlédli také do historie života na Jizerce. Fotky z výjezdu jsou uloženy na třídním Dropboxu. Nyní náš čeká spousta práce při zpracování nashromážděných výukových podkladů. Při návratu jsme se setkali ze skupinou z pražského gymnázia Přírodní škola, které je v ČR pionýrem v oblasti výukových výjezdů (činnostní, prožitková, badatelsky orientovaná výuka…). Příští podzim bychom se s Františkem Tichým a jeho žáky měli v JH sejít. V souvislosti s jejich prací stojí za to zmínit knihu Výchova jako dobrodružství.