Velikonoční pásmo páté třídy

5. třída nacvičila Velikonoční pásmo pro mladší spolužáky. Při představení dětem vysvětlili původ křesťanských svátků, zvyky, velikonoční dny. Byly i hádanky, písničky, básničky a vtipy. Vše se povedlo a z velkého potlesku malých diváků bylo vidět, že se Velikonoční pásmo páťáků líbilo.

Jitka Zimová