Severní Amerika a její mapa.

Osmáci již několikátý blok vytváří svou mapu severoamerického kontinentu. Na rozdíl od v současnosti převládající digitální podoby mapových děl nám virtuální prostředí slouží pouze jako zdroj faktických informací. Samovolně se tak seznámíme se základními digitálními mapovými podklady, které při studiu regionálního zeměpisu lze využít. K nim přidáváme přesah, který umožňuje vlastní výtvarné pojetí a vyjádření jednotlivých spolupracujících dvojic. Krom technických záležitostí vlastních kartografům, mezi něž patří práce se zeměpisnou souřadnicovou sítí, správným měřítkovostním poměrům vzdáleností a ploch, využitím základních prvků kartografického jazyka atp. vstupují do hry také např. práce s kompozicí a barvami.

Jde o v celku složitou a komplexní práci s níž si naprostá většina žáků doposud radí velice zdařile. Zanedlouho výstupů z naší práce využijeme způsobem, který si častěji laická veřejnost s výukou zeměpisu spojuje. Přijde „test ze slepé mapy“, čítající 36 pojmů z šesti kategorií.

Osmáci se zkrátka připravují na to, co náš školní systém produkuje s takovou oblibou. Testování. Měření výkonu. Hodnocení.

V příštím školním roce možná osmáci schopnosti nabyté testováním v Zeměpise  ocení, coby přípravu na zvládání testů v rámci nácviku testové strategie a dovednosti systematicky se učit, které budou potřeba u přijímacího řízení na SŠ. Právě při této „hravé práci“ ,  kterou je obtížné bodovat, známkovat, opravovat atp. totiž v rámci řady rozhovorů nad tím, co kde, jak a proč zachytit, ztvárnit, vyřešit se připravujeme mimovolně k tomu, aby nás testy nepřekvapily.