Provoz školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě vyhlášeného nouzového stavu a mimořádných opatření přecházejí všechny děti na distanční vzdělávání viz příloha MŠMT. Žákům se zakazuje jakákoliv osobní přítomnost ve škole včetně konzultací. Dětem 1. a 2. třídy bude od pondělí 1. 3. 2021 automaticky odhlášen oběd. Informace o tom, jak bude pokračovat výuka v 1. a 2. třídě, dostanou rodiče emailem od třídních učitelů.

Rodiče pracující v integrovaném záchranném systému nebo vybraných profesích budou moci umístit děti do těchto zařízení:

 

  •  ZŠ, Liberec, 5. května – bude i nadále poskytovat péči pro žáky základních škol (kontakt: Stanislava Koželuhová, tel.: 734 234 105, e-mail: kozeluhova@zs5kveten.cz)
  • MŠ „Motýlek“, Liberec, Broumovská – bude nově poskytovat péči pro děti předškolního věku  (kontaktBc. Martina Suchomelová, tel.: 602 364 068, e-mail: ms.motylek@volny.cz)

 

Rodiče, kteří budou žádat o ošetřovné, najdou bližší informace  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

2021_27_2 MŠMT