Poděkování dárcům sbírky

Děkujeme všem žákům i pedagogům, kteří přispěli do sbírky na pomoc Ukrajině.

Vybralo se 15 000 korun.

Celá částka byla dnes vložena na účet veřejné finanční sbírky na pomoc Červeného kříže Ukrajině.

sedmáci