Jaká je rychlost zvuku ve vzduchu?

To je dobrá otázka! Hlavně, když o tom nic nevíme nebo si to spíš nepamatujeme…

V laboratorní práci to žáci 9. A v hodině FY zjistili pokusem. Ten spočíval ve změření prodlevy ozvěny zvuku v trubce. Trubku museli žáci nejdříve na konci uzavřít, postačila k tomu obyčejná čtvrtka, s čímž si ale museli sami poradit. 

K pokusu jsme užili PASCO 850 Universal Interface, který zaznamená zvukový signál s velkou přesností spolu s PASCO software Capstone.

Rychlost jsme spočítali pomocí vzorce v=s/t, kde dráha s byla dvojnásobná délka naší pokusné trubky.

Pokus se nám vydařil, k rychlosti 340 m/s jsme se dost přiblížili.