Distanční vzdělání

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením bude školní výuka v následujících týdnech probíhat takto:

Třídy 1. stupně se vyučují nadále podle rozvrhu. Opatření se nadále dotýkají jen zákazu zpěvu. Tělesná výchova není omezením dotčena. Platí používání roušky ve společných prostorách školy.

Provoz školní družiny je zachován. 

Činnost  všech zájmových kroužků kromě přípravy na příjímací zkoušky pro žáky 8. a 9. třídy jsme nuceni do odvolání zastavit.

Třídy 2. stupně jsme rozdělili do dvou skupin: 

  1. skupina 6. a 7. třída – v týdnu od 12.10. – 16. 10. 2020 přechází na distanční vzdělávání, v týdnu od 19.10. – 23. 10. 2020 se učí dle rozvrhu prezenčně.
  2. skupina 8. a 9. třída v týdnu od 12.10. – 16. 10. 2020 učí se dle rozvrhu, od 19.10. – 23. 10. 2020 přechází na distanční vzdělávání.

Distanční výuka je pro žáky povinná, žáka mohou omluvit pouze rodiče obvyklým způsobem. V případech potřeby má škola k zapůjčení iPady proti podpisu smlouvy o výpůjčce a vratné kauci 1000,- Kč. Úkoly z jednotlivých předmětů obdrží žáci prostřednictvím aplikace Moodle. Zadání domácí práce proběhne pravidelně v pondělí do 14 hodin, termínem pro splnění bude neděle do 17 hodin v daném týdnu. Práce bude odevzdávána výhradně přes Moodle. Pozdní odevzdání, či zaslání emailem je považováno za nesplnění úkolu.

Ve školní jídelně platí zpřísněná opatření, která zpomaluje výdej obědů. Prosíme o pochopení a trpělivost.

Na dny 26. a 27. 10. vyhlásilo ministerstvo školství volné dny. Z uvedeného vyplývá, že v návaznosti na státní svátek a podzimní prázdniny výuka v týdnu 26. – 30. října neprobíhá.