Distanční výuka

Vážení rodiče, 

na základě mimořádných opatření vlády přecházejí žáci obou stupňů základních škol od středy 14. 10. 2020 na distanční vzdělávání. Školní družina, klub i školní stravování budou po dobu distančního vzdělávání mimo provoz. 

Distanční výuka je pro žáky povinná, žáka mohou omluvit pouze rodiče obvyklým způsobem. 

Žáci 1. – 4. třídy, kteří se budou vzdělávat distančně, budou mít práci zadávanou v prostředí skolavpyzamu.cz. Bližší informace k zadávané práci, online hodinách a hodnocení v tomto období obdržíte od třídních učitelů prostřednictvím emailu. 

Žáci 5.  –  9. třídy budou mít práci zadávanou výhradně v prostředí Moodle. Práce bude vyučujícími zadána nejpozději do pondělí 14 hodin. Termín odevzdání je stanoven na neděli do 17 hodin. Práce bude odevzdávána výhradně přes Moodle. Pozdní odevzdání, či zaslání emailem je považováno za nesplnění úkolu. Práce bude součástí celkového hodnocení. 

Všichni žáci 5.  – 9. třídy obdrželi od vyučujících klíče k přihlášení do kurzů. K dispozici je budou mít i třídní učitelé. Veškeré přihlašovací údaje k účtům (Moodle, email, umimeto.org) mají žáci nalepené v žákovské knížce. V případě potíží s přihlášením řešte prosím přednostně přes zapomenuté heslo. V případě potíží se školním e-mailem se můžete obrátit na p. uč. Jošta (jost@zsnavybezku.cz, tel. 724 154 949).

Rodiče žáků, kteří v dotazníkovém šetření požadovali o zapůjčení tabletu,  se můžou v případě potřeby obrátit na paní sekretářku J. Pivrncovou tel. 776881263, email: sekretariat@zsnavybezku.cz. Zařízení bude zapůjčeno zákonnému zástupci po složení vratné kauce 1000,- Kč. 

Rozvrh online výuky pro II. stupeň bude zveřejněn ve středu 14. 10. 2020 na webových stránkách školy v důležitých odkazech: Online výuka.
Rozvrh online výuky I. stupně se dozvíte od svých třídních učitelů. 

Aktuální informace týkající se délky platnosti mimořádného opatření, ošetřovného aj. najdete poté, co budou úřady zveřejněna, na webových stránkách školy v sekci aktuality. 

 

                                                                                  Mgr. Jarmila Plachá  

         ředitelka školy