9. třída – Třídní učitel – 2021

Mgr. Zuzana Holemá Skřivánková

Mgr. Zuzana Holemá Skřivánková

Pedagog

Odeslat mail:

Konzultační hodiny: po 13.50-14.20

Vyučuje: Chemie , Etická výchova, Občanská výchova, Pracovní činnosti, Přírodopis

Funkce: Výchovná poradkyně 2. st., Kariérová poradkyně, Koordinátorka EVVO, Metodička prevence