mail – pom15

Mail – pom

Kalendář – pom

21. 4. 2024
 • Zájezd do Anglie, Pk, Kč
  08:00 - 15:00


22. 4. 2024
 • Zájezd do Anglie, Pk, Kč
  08:00 - 15:00


23. 4. 2024
 • Zájezd do Anglie, Pk, Kč
  08:00 - 15:00


24. 4. 2024
 • Zájezd do Anglie, Pk, Kč
  08:00 - 15:00


25. 4. 2024
 • Zájezd do Anglie, Pk, Kč
  08:00 - 15:00


26. 4. 2024
 • Zájezd do Anglie, Pk, Kč
  08:00 - 15:00


27. 4. 2024
 • Zájezd do Anglie, Pk, Kč
  08:00 - 15:00


pokus

The table with ID 40 not exists.
WP DataTables

Nabídka kroužků na školní rok 2020/2021

Pro tento školní rok jsme pro vás připravili širokou nabídku volnočasových aktivit. Kroužky bude organizovat škola nebo budou probíhat ve spolupráci s organizacemi Musictime, Veselá věda, Amakids a Altadance Sport. Většina kroužků v tomto školním roce zahájí svou činnost v týdnu od 14. 9. 2020.

Celkový přehled kroužků pro rok 2020/2021:

(níže pak najdete krátkou anotaci k nabízeným aktivitám)

název kroužku SS třída den hod. délka trvání (min) organizátor/ učitel Kč/ pol. garance/ pololetí přihl./ počet přihl.
Badatelský klub - robotika po 13:00– 14:30 90 ZŠ/ Jošt hrazeno z projektu 16 lekcí 13
Klub komunikace v anglickém jazyce 1.-5. st 13:15– 14:45 90 ZŠ/Kocián hrazeno z projektu 16 lekcí 10
Klub komunikace v anglickém jazyce 5.-9. čt 13:30– 15:00 90 ZŠ/Pinčková hrazeno z projektu 16 lekcí 6
Klub zábavné logiky a deskových her st 13:00– 14:30 90 ZŠ/ Pacltová hrazeno z projektu 16 lekcí 8
Příprava na př. zk. z českého jazyka 270 9. st 13:15– 14:00 45 ZŠ/ Sluková 750/8 měs. 24 lekcí 13
Příprava na př. zk. z matematiky 260 9. st 7:15 – 8:00 45 ZŠ/ Mrazíková 750/8 měs. 24 lekcí 14
Příprava na př. zk. z matematiky 250 8. 7:15 – 8:00 45 ZŠ/ Jošt 500 15 lekcí 9
Pěvecký sbor 240 1.–5. st 13:15– 14:00 45 ZŠ/ Hýblová 500 15 lekcí 5
Výroba šperků 230 1.–6. po 13:00– 14:30 90 (sudý týden) ZŠ/ Čížková 850 7 lekcí 20
Dívčí klub 220 1.-5. čt 13:15– 14:45 90 (sudý týden) ZŠ/ Pacltová 850 7 lekcí 8
Výtvarný kroužek 210 1.–5. čt 13:15– 14:45 90 (lichý týden) ZŠ/ Pacltová 850 7 lekcí 5
Informatika multimedia 1.–2. út 13:00– 14:00 60 Musictime 600 15 lekcí Přihláška
Informatika multimedia 3.–5. út 14:00– 15:00 60 Musictime 600 15 lekcí Přihláška
Papíroví modeláři 1.-7. čt 14:00– 15:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Flétna začátečníci 1.–3. st 13:00– 14:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Flétna pokročilí 2.–5. st 14:00– 15:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Kytara začátečníci od 3. st 14:00– 15:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Kroužek vědeckých pokusů 1.–5. čt 14:00– 15:00 60 Veselá věda 1460 15 lekcí Přihláška
Taneční kroužek 1.-9. Altadance Sport 1200 15 lekcí Přihláška
Mentální aritmetika 1.–7. čt 13:50– 15:10 60 Amakids 1400/měsíc 15 lekcí Přihláška
WP DataTables

Poplatek za kroužky organizované školou je splatný  za 1. pololetí   do 31. 10. 2020 a za 2. pololetí je splatnost do 28. 2. 2021. Platba musí být provedena bezhotovostně na účet školy: 5449392/0800.

Variabilní symbol: číslo pojištěnce
Specifický symbol: viz. tabulka s přehledem kroužků – sloupec SS
Do poznámky pro příjemce, prosím, napište jméno žáka ve tvaru příjmení, jméno.

Odesláním přihlášky dáváte souhlas se zpracováním citlivých údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V případě dotazů k platbám se obraťte na paní hospodářku (tel. 776 881 263, e-mail sekretariat@zsnavybezku.cz), v organizačních záležitostech na zástupkyni ředitelky (tel. 777 281 264 , e-mail mrazikova@zsnavybezku.cz).

Anotace – školní kroužky

Badatelský klub – robotika

Do klubu jsou  vítány děti, všech věkových skupin, které zajímá, jak naprogramovat ozobota, stavět a programovat LEGO, základy algoritmizace.

Klub komunikace v anglickém jazyce

V klubu si společně zazpíváme, nacvičíme divadlo a naučíme se aktivně používat cizí jazyk.

Klub zábavné logiky a deskových her

Do klubu jsou vítány děti, všech věkových skupin, které si rády hrají a poznávají nové deskové hry.

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

Děti si zopakují učivo ZŠ, na různých testech se připraví na ostrou verzi přijímacího řízení na SŠ.

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky

Děti si zopakují učivo ZŠ, na různých testech se připraví na ostrou verzi přijímacího řízení na SŠ.

Pěvecký sbor

???????????????????????????????

Výroba šperků

Kroužek je určený těm, kteří si rádi vyrobí módní doplňky z korálků, fima a jiných materiálů.

Dívčí klub

Dívčí klub – nápadité tvoření pro dĕvčata. V dívčím klubu se promĕníme v kreativní tvůrce a vytvoříme  si spoustu výrobků z různych materiálů , které potěší nejen tebe a občas si zkusíme i něco uvařit.

Výtvarný kroužek

Děti se naučí různým výtvarným technikám: tkaní, kašírování a malování.

Anotace – Musictime

Informatika multimédia

V kroužku se děti naučí základní práci v prostředí Microsoft Windows a Office, osvojí si klávesové zkratky, vyzkouší úpravu a editaci fotografií, videa a zvuku, tvorbu jednoduchých grafik a prezentací včetně Youtube. Děti od 3. třídy se navíc učí programovat interaktivní příběhy, hry a animace v programovacím jazyku Scratch.

Papíroví modeláři

Kroužek papírových modelářů rozvíjí u dětí jemnou motoriku, trpělivost a pečlivost. Děti začínají od nenáročných modelů budov, u kterých si vyzkouší základní techniky práce s papírem a postupně se dostávají ke složitějším modelům z papírových vystřihovánek. Hodina trvá 60 min, za školní rok je odučeno 30 lekcí. Cena kroužku zahrnuje materiál.

Flétna začátečníci

Náplní kroužku je základní praktická a teoretická příprava tak, aby děti byly schopny zahrát samostatně libovolnou píseň nižší obtížnosti. V průběhu roku se naučí správnému držení a dýchání do flétny, seznámí se s jednoduchou formou notového zápisu a rozvinou smysl pro rytmus. Součástí hodin jsou také hudební hry a aktivity na procvičení not a hudebních značek.

Flétna pokročilí

Kroužek je určen pro děti, které již zvládly základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, umí zahrát jednoduchou píseň z not (rozsah g1 – d2) a chtějí ve hře pokračovat. V průběhu roku se naučí nové noty a zahrají si složitější lidové písně, vícehlasé skladby a také něco z populárních písní.

Kytara začátečníci

V kroužku děti získají základní teoretické znalosti a praktické dovedností potřebné k doprovodné hře na kytaru. K nácviku jsou využívány převážně české lidové a umělé písně (rozsah zpěvníku Já, písnička 1, 2, 3). Děti se seznámí s kytarou a jejím laděním, zkoordinují pravou a levou ruku, seznámí se s notovým zápisem a akordovými značkami, naučí se základní durové a mollové akordy a doprovodné rytmy (2/4, 3/4, 4/4), zvládnou orientaci na hmatníku do 3. pole.

Anotace – Veselá věda

Kroužek vědeckých pokusů

Kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie je určený pro děti z 1. stupně ZŠ.

Anotace – Altadance Sport

Taneční kroužek

Taneční klub se zaměřuje na přípravu, rozvoj a vrcholovou kariéru ve sportovním společenském tanci. Spolupracuje pouze s renomovanými trenéry a vede své členy týmovou a individuální cestou. Tanečníky připravuje fyzicky, psychicky a strategicky. Cílem je produkce tanečníků připravených pro start na regionálních a mezinárodních soutěžích.

Anotace – Amakids

Mentální aritmetika

Tato metoda trénuje rychlost přijímání a zpracování informací a rozvíjí komunikaci mezi mozkovými hemisférami díky imaginační vizualizaci výpočtů na počítadle Abakus.
Vysoká rychlost počítání v duchu není hlavním účelem, nýbrž zajímavým „vedlejším“ účinkem.

Angličtina do 19. 6.

Milí druháčci! 

 

Poslední Hello song  pro tento školní  rok.  – zde

Připomeňte si jednoduchou písničku z loňského roku – The food song. Přesuňte obrázky na správná místa v textu písně. – zde

Poslechněte si příběh o princezně a žabákovi. Určitě víte, jak pohádka končí. – zde   … Ano, ze žabáka se stane spanilý princ. V následujícím prac. listu si procvičte slovíčka. U osmisměrky na slovíčka klikejte a poslechněte si je. (Zvuk v Chrome) – zde

Zopakujte si a naučte se nová slovíčka na přípravu pizzy. – zde  Podívejte se, jak Steve připravuje s Maggie (kosicí) pizzu.  -zde         Nyní jste na řadě vy. Zahrejte si hru. Připravte perfektní pizzu dle zadaných požadavků. Povede se? Let´s play. – zde 

What do you want to eat? = Co chceš jíst? – Poslechni či zazpívej si píseň pro děti.     – zde 

Na závěr vyskočte a zazpívejte si písničku If you are happy and you know it  a tuto píseň  si zpívejte celé úžasné prázdniny!!! – zde

E. K.