Změna místa konání informativní schůzky dne 27.8.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že ve vestibulu  budovy našeho přechodného působiště v Mařanově 650 budou probíhat  dokončovací stavební práce, bude se plánovaná schůzka konat v náhradních prostorách. Sejdeme se 27. 8. 2020 v 17 hodin v jídelně ZŠ Česká (  Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,  ČESKÁ 354, 463 12 LIBEREC 25) . Plánovanou prohlídku prostor v Mařanově 650, uskutečníme v rámci třídních schůzek, které jsou plánovány na čtvrtek 10.9.2020 od 17 hodin. Bližší informace Vám zašleme.

 Děkuji za pochopení!