Zkoumání vlastností mechů v přírodopisu šesté třídy

V dnešní hodině přírodopisu šesťáci dokončili zkoumání vlastností mechů.

Při pokusu probíhajícím dvě vyučovací hodiny si potvrdili velkou nasákovost mechů a tím jeho důležitou roli v zadržování vody v krajině.

Také se naučili zaznamenat pozorované skutečnosti do laboratorního protokolu.