Zjišťování nasákavosti mechů v přírodopisu 6. třídy

Po tři hodiny bylo tématem přírodopisu a pracovních činností zjišťování nasákavosti mechů.

Šesťáci se tedy nejdříve vydali do lesa za školou pro mech. ten zvážili a nechali týden vyschnout. Po opětovném zvážení mechu ho nechali maximálně nasáknout vodou. Pak ho zvážili znovu a spočetli hmotnost vody, kterou suchý mech do sebe nasál. Vše podrobně zaznamenali do protokolu.

Při této práci si nejen rozšířili učivo o meších, ale také se jim podařilo pojmenovat a  poznat základní fyzikální jednotku – hmotnost.