Výroba mouky v přírodopisu 7. třídy

Na dnešní hodině přírodopisu si sedmáci vyrobili z obilek v třecí misce mouku, tu pak pozorovali pod mikroskopem.

Prohloubili si tak učivo o pro člověka nejdůležitějších polních plodinách – obilninách.